Skip to content

Måste alla advokater bli delägare?

Dan Person (tv) har skrivit en managementbok för advokater

Politiker i England och Wales har öppnat för att släppa in andra än advokater som ägare i advokatbyråer. Dan Person, senior advisor vid Magnusson, tror att det blir svårt för de europeiska samfunden att säga nej till liknande avregleringar om reformen visar sig lyckad.

Syftet med lagstiftningen, som ska vara implementerad fullt ut till årsskiftet, är att öka konkurrensen och få ner konsumentpriserna på juristtjänster.

Reformen genomförs trots motstånd från Rådet för advokatsamfunden i Europa, som befarar att advokatetiken kommer få stryka på foten.

Dan Person, som startat två byråer och som lett MAQS och Magnusson, tror dock att det blir svårt för de europeiska samfunden att säga nej till liknande avregleringar om konsumentpriserna sjunker i Storbritannien.

- Regleringen är anpassad efter en tid då byråer var små. Många byråer har vuxit till stora företag med starka varumärken, säger Person som är aktuell med boken Att driva advokatverksamhet (...eller "Hur man driver advokater").

Det svenska advokatsamfundet är helt mot tanken på alternativa ägarstrukturer. Tomas Nilsson, advokat på Sju Advokater och tidigare ordförande i Advokatsamfundet tror heller inte att vi kommer se samma utveckling som i England i närtid.

Dan Person betonar dock att alternativa ägarstrukturer och god advokatsed inte nödvändigtvis är ömsesidigt uteslutande:

- Externt ägande skulle inte innebära att man tar bort de etiska reglerna.

I sin bok betonar han vikten av att kunna erbjuda ett unikt försäljningsargument. Den "grå massan" av byråer kommer försvinna, spår Person. Men på grund av ägarstrukturen lyckas byråer sällan enas om en tydlig profil.

- Mycket kan härledas till att alla bestämmer lika mycket. Man är rädd för ett starkt ledarskap, säger Person.

Person förordare vidare att byråer överlåter åt proffs att sköta IT, ekonomi, marknadsföring, HR och annan administration. Advokatbyråer som investerar i en effektivare administration kommer uppfattas som mer professionella och kommer som en konsekvens av detta framstå som mer attraktiva för klienter och potentiella medarbetare.

Samtidigt blir det en stor utmaning för advokaterna att acceptera att de inte kan fatta beslut hur som helst i "deras" verksamhet, skriver Person.

Dan Person tror heller inte att det är nödvändigt att kunna erbjuda delägarskap som en bekräftelse på framgång.

- Varför inte starta en byrå och bara anställa advokater? Jag tror att många skulle nöja sig med en bra, hög lön och prestigen.

 

Fredrik Svärd
Chefredaktör

  • Alt-texten
    Fredrik Svärd
    Chefredaktör

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt