Skip to content

Ingen förtroendekris för Sveriges advokater

Efter terrordåden den 11 september 2001 infördes en skyldighet för bland andra advokater och biträdande jurister att rapportera misstänkta fall av penningtvätt. Advokatsamfundets ställföreträdande chefsjurist Johan Sangborn kan nu konstatera att rapporteringsplikten inte lett till någon förtroendekris för advokatkåren.

Efter terrordåden i USA den 11 september 2001 infördes nya regler för att motverka penningtvätt inom EU. Enligt penningtvättsregleringen är bland andra advokater och biträdande jurister under vissa omständigheter skyldiga att rapportera misstänkt penningtvätt till Finanspolisen.

På grund av konflikten med advokaters tystnads- och lojalitetsplikt orsakade regleringen oro för hur förtroendet för advokater skulle påverkas. Men tio år efter 9/11 konstaterar Johan Sangborn, ställföreträdande chefsjurist på Advokatsamfundet, att den befarade förtroendekrisen har uteblivit.

- Den typ av klienter som enligt lagstiftningen omfattas av rapporteringsplikten är generellt sett medvetna om vilka regler advokaterna har att förhålla sig till, säger han.

- Dessutom finns en del viktiga undantag från rapporteringsplikten som i stor utsträckning skyddar privatpersoner.

Medan antalen rapporter från advokater eller biträdande jurister sjönk 2009 och 2010 ökade både antalet anmälningar och andra aktörer med 33;7%. Detta enligt Finanspolisens årsrapport för 2010. Daniel Vesterhav, utredare på BRÅ, menar att alla bör ha ett riskbaserat förhållningsätt då kontakten med penningtvätt mycket väl kan vara omedveten.

- Det är anmärkningsvärt att det inom vissa yrkesgrupper görs så få rapporter eftersom de här branscherna är utvalda just för att de i internationell forskning visats vara riskgrupper, säger Daniel Vesterhav.

- Till exempel kan ju biträde av en advokat ge en skenbar legitimitet till en transaktion.

Även Johan Sangborn tror att den låga andelen rapporter från advokater delvis kan bero på att transaktionerna är så sofistikerade att man faktiskt inte uppfattar att man utnyttjas.

- Men det har också att göra med att branschen är mycket bra på klientkontroll, och det är en stor skillnad mot yrkesgrupper som kanske bara har kontakt med kunder i en kassa, säger Johan Sangborn.

Sedan den 15 mars 2009 gäller den uppdaterade Lagen 2009:62 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagens bakgrund är tre stycken EU-direktiv samt de 40 rekommendationer som ställts samman av FATF (Financial Action Task Force Against Money Laundering).

Advokater åläggs genom lagen, utöver vissa rutiner kring klient- och ärendekännedom, en skyldighet att under vissa omständigheter rapportera fall av misstänkt penningtvätt till Finanspolisen.

 

Text: Karin Elinder
Bild: Scanpix

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt