Skip to content

Volkswagen och Audi nekas varumärkesregistrering

2003 ingav Volkswagen AG och Audi AG en ansökan om registrering av ordkännetecknet "TDI" till harmoniseringsbyrån. Varorna som skulle omfattas av ansökan var "fordon och deras beståndsdelar".

Granskaren avslog ansökan då det inte visats att det sökta kännetecknet var etablerat hos allmänheten. Bolagen gick vidare till överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån som dock avslog överklagandet med hänvisning till bland annat att företagen inte lyckats visa att särskiljningsförmåga till följd av användning förvärvats i hela Europeiska unionen.

Tribunalen finns liksom de tidigare instanserna att företagen inte lyckats visa att varumärket var tillräckligt etablerat och pekar också på att parterna inte kan åberopa registreringar som gjorts av andra kännetecken som stöd för att beslutet skulle vara rättsstridigt. Inte heller företagens andra yrkande kunde vinna bifall i domstolen. Tribunalen ogillar således talan i dess helhet och ålägger Volkswagen och Audi att bära rättegångskostnaderna.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt