Skip to content

Tidigare skolelever döms för olaga intrång

Fyra stycken före detta elever befann sig våren 2010 inom det område som tillhörde en högstadieskola i Motala. Efter att ha gått in i skolbyggnaden blev de tillsagda att de inte fick vara där och gick då ut på skolgården. Efter tillsägelser från andra personer på skolan lämnade de även denna.

Åtal väcktes sedermera för olaga intrång. Tingsrätten fann dock att de fyra tilltalade inte kunde fällas, bland annat då de omedelbart lämnat skolbyggnaden efter anmaning och då skolgården varken varit inhägnad eller försedd med förbudsskyltar.

En av de tilltalade dömdes dock för brott mot knivlagen då han innehaft ett knogjärn. Hovrätten ändrar nu tingsrättens dom och dömer alla fyra för olaga intrång.

Domstolen tar fasta på skyddsintresset för elever och skolpersonal gentemot ovälkomna besökare och konstaterar att det inte råder någon som helst tvekan om att den som intränger eller obehörigen kvarstannar på skola eller skolområde kan dömas för olaga intrång.

Rätten anmärker i det aktuella fallet särskilt att de tilltalade fått flera tillsägelser att lämna området och att de först gjort detta då skolans rektor hotat med att tillkalla polis. Påföljden för gärningen bestäms till 30 dagsböter å 50 kronor.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt