Skip to content

Prövningstillstånd i mål om MDMA-innehav

En 27-årig man som dömts till sju års fängelse för innehav av MDMA och amfetamin fick i hovrätten straffet sänkt från sju till tre års fängelse. Högsta domstolen meddelar nu prövningstillstånd.

En 27-årig man dömdes i tingsrätten till sju års fängelse för grovt narkotikabrott och försök till grovt narkotikabrott efter att ha befattat sig med 350 gram av narkotikan MDMA och drygt fyra gram amfetamin samt försökt förvärva tabletter innehållande narkotikan metylfenidat. 

Tingsrätten rubricerade i sitt avgörande MDMA-innehavet som grovt narkotikabrott och konstaterade att preparatet i farlighetshänseende var att jämställa med ecstasy. Hovrätten konstaterade senare, med hänvisning till Högsta domstolens avgörande i den så kallade mefedrondomen, att det fanns anledning att ifrågasätta såväl den omräkning till tabletter som utförts i målet som den tabell som använts för bedömning av gärningens straffvärdet. 

Hovrätten tog vidare hänsyn till att den tilltalade verkade ha haft en underordnad funktion i narkotikahanteringen ändrade mot denna bakgrund mannens fängelsestraff till tre år. Högsta domstolen, som tidigare i år beslutat att ta upp mål som rört narkotikan MDPV, meddelar nu prövningstillstånd i målet.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt