Skip to content

Polishögskolan anmäls för diskriminering

På torsdagen anmäldes Polishögskolan i Stockholm till Diskrimineringsombudsmannen av två män som sökt men nekats plats på polisutbildningen.

De båda männen företräds av Centrum för rättvisa. Grunden för anmälan är misstänkt diskriminering vid antagningen.

Enligt Centrum för rättvisa kan tusentals män ha diskriminerats på grund av olaglig kvotering eller positiv särbehandling vid de tre senaste antagningsomgångarna vid Polishögskolan.

I en promemoria som Rikspolisstyrelsen färdigställde i oktober förra året framgår det att kvotering förekommit under 2009-2010. Kvoteringen innebar att antalet platser fördelades jämnt mellan kvinnor och män. Detta trots att närmare två tredjedelar av de sökande har varit män och att dessa haft bättre resultat både på språkprov och fysiska prov, jämfört med de kvinnliga sökande.

Kvotsystem har avskaffats, trots det råder det fortfarande särbehandling när det gäller hur platserna på Polishögskolan ska fördelas. Det menar Clarence Crafoord, VD på Centrum för rättvisa och ombud för de båda männen tillsammans med Anna Rogalska-Hedlund.

- Män har haft betydligt svårare än kvinnor att få komma till de avgörande intervjuerna och har därmed haft betydligt svårare att få plats på utbildningen. Mycket tyder därför på att olaglig diskriminering alltjämt förekommer vid antagningen till Polishögskolan, säger Crafoord.

Crafoord hoppas nu på att DO ska ta upp och granska ärendet. Han menar att det bland annat är DO:s skyldighet att ge svar i frågan.

- Såväl Rikspolisstyrelsen som DO är skyldiga att ge klara besked, har det förekommit diskriminering vid antagningen till Polishögskolan eller inte.

 

 

Foto: Jörgen Knutsson

  • Alt-texten
    Anna Persson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt