Skip to content

HD prövar mål om köpta körkort

Hovrätten fann det styrkt att en trafikinspektör tagit emot 168 000 kronor. HD meddelar nu prövningstillstånd i fråga om brottsrubricering och påföljd men förklarar frågan om meddelande av prövningstillstånd rörande målet i övrigt vilande.

Trafikinspektören dömdes till ett och ett halvt års fängelse för grovt mutbrott och tjänstefel, medan tre män dömdes för grov bestickning till fängelse i ett år, tio månader respektive sex månader.

Trafikinspektören, som hade godkänt förarprov mot betalning om mellan 5 000 och 7 000 kronor, erkände mutbrott av normalgraden och uppgav att hon tagit emot  200 000 kronor. Två av männen erkände bestickning av normalgraden och har uppgett att de betalat trafikinspektören totalt 105 000 respektive 62 000 kronor till för godkända förarprov. En tredje man dömdes mot sitt nekande.

Kvinnan har erkänt att hon godkänt elever som inte skulle ha godkänts av andra inspektörer, då de till exempel haft svårt att följa anvisningar, men har förnekat att någon av dem varit en fara för trafiksäkerheten.

Tingsrätten fann det styrkt att trafikinspektören tagit emot 192 000 kronor i muta.

Tingsrätten, som fann det svårförståeligt att eleverna skulle vara beredda att betala så mycket om de körde tillräckligt bra för att ändå bli godkända, fann det dock visat att inspektörens agerande varit en fara från trafiksäkerhetssynpunkt. Det var också denna omständighet, och inte det mottagna beloppet, som medförde att gärningen av tingsrätten bedömas som grov.

Kvinnan dömdes även för tjänstefel då två av de medåtalade männen erhållit svenskt körkort trots att de inte genomfört godkänt halkprov.

Hovrätten ändrade domen endast genom att sänka fängelsestraffet för en av männen till åtta månaders fängelse samt förpliktas att såsom förverkat värde av utbyte av brott betala 168 000 kronor istället för av tingsrätten fastställda 192 000. Hovrätten finner det styrkt att mannen endast betalat inspektören 38 000 kronor. Genom att inspektören frias från tre fall av mutbrott fann hovrätten det därmed styrkt att hon mottagit totalt 168 000 kronor.

Nu meddelar Högsta domstolen, HD, prövningstillstånd i fråga om brottsrubricering och påföljd med utgångspunkt i vad hovrätten funnit utrett beträffande sakomständigheterna. HD förklarar frågan om meddelande av prövningstillstånd rörande målet i övrigt vilande.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt