Skip to content

Europadomstolen: Nej till förhandskontroll av tidningsartiklar

Max Mosley
Max Mosley

Den tidigare F1-chefen Max Mosley har krävt att Europadomstolen ska slå fast att den som riskerar att kränkas av en tidningsartikel ska kunna vända sig till domstol för att få publiceringen stoppad.

Den 30 mars 2008 publicerade News of the World en artikel med rubriken "F1 boss has sick Nazi orgy with 5 hookers".

Artikeln innehöll bilder på den tidigare F1-chefen Max Mosley, tagna av en av de fem kvinnor Mosley hade sadomasochistiskt sex med. Tidningen publicerade också en video från "orgien", och en uppföljande serie artiklar om Mosleys sexuella förehavanden.

Max Mosley stämde tidningens ägare, som förpliktades att utge rekordhöga 60 000 pund i skadestånd.

Domaren, som noterade att Mosley "knappast överdrivit" när han hävdat att hans liv var förstört, konstaterade bland annat att det saknades nazistiska förtecken, och att tidningen baserat påståendena om detta på "allmänna intryck" och utan att exempelvis översätta det som uttalats på tyska i videoklippet.

Domaren uttalade också att nyheten saknade allmänintresse  och att tidningen kränkt Mosleys rätt till skydd för sitt privatliv.

Mosley vill att tidningar ska informera den som riskerar att kränkas av en artikel i förväg, och att personen i fråga ska kunna vända sig till domstol för att hindra publiceringen genom interimistiskt beslut.

I sin anmälan till Europadomstolen från september 2008 år gjorde Mosley  gällande att frånvaron av sådan lagstiftning innebär att Storbritannien underlåtit att ställa upp tillräckligt skydd för rättigheterna i artiklarna 8 och 13 i Europakonventionen.

The Guardian News & Media Ltd uttalar i målet att ett bifall till Mosleys talan "allvarligt och oproportionerligt" skulle begränsa pressens rätt att publicera och allmänheten att ta emot information och åsikter av allmänintresse.

Europadomstolen uttalar nu att pressens metoder för rapportering varierar, och att det inte är upp till domstolen att ha åsikter om hur rapporteringen ska gå till. Domstolen framhåller däremot - bland med hänvisning till sitt avgörande i målet om Prinsessan av Monaco - att det görs en åtskillnad mellan sensationsjournalistik om individers privatliv och faktarapportering av allmänintresse.

Domstolen konstaterar att artikel 10 visserligen inte hindrar förhandskontroll, men att farorna med sådan kontroll kräver försiktighet och att regler om förhandskontroll skulle komma att omfatta såväl sensationsjournalistik som nyhetsrapportering av allmänintresse. Domstolen betonar också pressens intresse av att kunna publicera nyheter utan fördröjningar.

Europadomstolen konstaterar vidare att rätten till privatliv skyddas av pressens självreglering och av dataskyddsdirektivet, att den som kränkts av en artikel har möjlighet att söka skadestånd, och att det finns möjlighet för den som känner till att uppgifter kan komma att publiceras kan stoppa publiceringen genom att ansöka om interimistiskt beslut.

Europadomstolen finner att News of the Worlds publiceringar förtjänar allvarlig kritik och att offentliga personers privatliv kommit att bli en lukrativ handelsvara för delar av mediebranschen. Domstolen bedömer däremot  att krav på förhandskontroll skulle medföra långtgående konsekvenser för pressfriheten, och att frånvaron av ett sådant krav i nationell rätt inte innebär någon kränkning av artikel 8.

 

Bild: Scanpix

  • Alt-texten
    Fredrik Svärd
    Chefredaktör

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt