Skip to content

HD: Panikattack var laga förfall

Högsta domstolen finner att en kvinna som på grund av en panikattack uteblivit från en huvudförhandling i tingsrätten  haft laga förfall.

En kvinna förpliktades att betala vite om 2 000 kronor efter att ha uteblivit från en huvudförhandling vid tingsrätten. Vid sitt överklagande till hovrätten lämnade kvinnan in ett läkarintyg om att hon på väg till tingsrättens förhandling drabbats av en panikattack.

Hovrätten ansåg att det av intyget varken framgick ställd diagnos eller på vilket sätt panikattacken utgjort hinder för inställelse.

Det framgick enligt hovrätten inte heller vilket underlag läkaren grundat sitt intyg på. Hovrätten avslog därför kvinnans överklagande. Högsta domstolen, HD, finner nu att läkarintyget visar att det är sannolikt att kvinnan till följd av sjukdom hade laga förfall. Därmed undanröjer HD vitet.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt