Skip to content

Quickåtal läggs ned

I september förra året beviljades Sture Bergwall resning rörande mordet på nioåriga Therese Johannessen i Norge 1988. Åklagaren har nu beslutat att lägga ned åtalet.

Therese Johannessen var nio år gammal när hon försvann 1988. Kroppen hittades aldrig. I juni 1998 dömde Hedemora tingsrätt Sture Bergwall, som då hette Thomas Quick, till rättspsykiatrisk vård för  att ha mördat henne.

"Benrester" var trä och lim

Den fällande domen byggde i princip uteslutande på Bergwalls erkännande. De rester av "organiskt material" som påträffats och som enligt tingsrätten talade för att Bergwalls erkännande var riktigt har senare visat sig vara brända rester av trä, lim och syntetmaterial.

Svea hovrätt beviljade i september förra året resning i målet. Enligt domstolen var det som framkommit i ärendet - "sett i ljuset av det bevisläge som förelåg i målet" - ägnat att väcka tvivel om Bergwalls skuld.

Åklagaren: "Det finns ingen bevisning"

Åklagare Olle Sohlberg har nu beslutat att lägga ned åtalet.

- Det finns ingen bevisning som direkt binder Bergwall till brottet. Bevisvärdet av hans tidigare erkännande och de uppgifter som han lämnat under förundersökningen och vid huvudförhandlingen vid Hedemora tingsrätt angående Therese Johannessen och de aktuella platserna är begränsat, skriver Sohlberg i ett pressmeddelande idag.

- Jag är i praktiken frikänd. Jag känner så klart en enorm tillfredsställelse, säger Sture Bergwall till Aftonbladet.

Fortsatt sluten rättspsykiatrisk vård

Bergwall har suttit dömd till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning sedan 1991. Han yrkade förra året att vården skulle upphöra alternativt att en ny undersökning av hans psykiska tillständ skulle utföras. Kammarrätten fann dock att det medicinska underlaget entydigt tydde på att Bergwall alltjämt led av den psykiska störning som föranledde vården.

  • Alt-texten
    Fredrik Svärd
    Chefredaktör

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt