Skip to content

"Offentlighetsprincipen har inte blivit digital"

Daniel Westman

Daniel Westman är ensam jurist i IT- och regionminister Anna-Karin Hatts nyinrättade digitaliseringsråd.  

Digitaliseringsrådets 27 experter ska bidra till att göra Sverige till "världens mest framgångsrika digitala samhälle. Daniel Westman, doktorand i rättsinformatik vid Stockholms universitet, har fått i uppgift att tillföra den juridiska kompetensen.

- Jag kommer att försöka peka på de rättsliga problem som kan komma att uppstå och samtidigt uppmärksamma de juridiska regler som måste beaktas då vi diskuterar utvecklingen på IT-området, säger Westman - som tror att Sverige har goda förutsättningar att nå det uppsatta målet.

- Sverige har varit tidigt ute på många områden, men vi måste komma ihåg att det sker utveckling i många andra länder också.

Vid digitaliseringsrådets första möte i måndags behandlades bland annat förutsättningarna för att göra offentliga källor mer öppna och lättillgängliga på nätet. Ola Rosling, verksamhetschef för stiftelsen Gapminder, vill att all offentlig data ska läggas ut på nätet.

- Offentlighetsprincipen har inte blivit digital, kommenterar Westman. Vi tenderar att slå oss för bröstet men offentlighetsprincipen för idag bara med sig att offentliga handlingar ges ut i pappersform.

Tanken är att digitaliseringsrådet ska arbeta fram ”en digital agenda för Sverige” som ska presenteras under året.

- Det kan handla om sätta upp mål inom områden, allt från hur många personer vi vill att ska använda internet dagligen och utbyggnaden av bredband till digitaliseringen av kulturarvet, säger Westman.

Digitaliseringsrådets uppgift kommer att bestå av att ge råd, diskutera mål och utmaningar.

- Jag tror att IT-ministern vill ha idéer. Men i något skede måste man också sätta ner foten och verkställa dem, samtidigt som en anknytning till EU:s regler måste finnas, menar Westman.

- Målen på IT-området måste också avspegla de politiska mål som finns på övriga områden. Demokrati måste beaktas samtidigt som kommersiella frågor måste lösas på bästa sätt. Vi kommer säkerligen också att diskutera frågor som till exempel möjligheterna till e-remisser och medborgarnas rätt att göra sina röster hörda på nätet.

 

Foto: Mia Åkermark

  • Alt-texten
    Fredrik Svärd
    Chefredaktör

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt