Skip to content

Nytt lagförslag - enklare att skiljas inom EU

På onsdagen lade EU-kommissionens vice ordförande Viviane Reding fram ett förslag till ny lagstiftning som syftar till att förenkla processen samt minska kostnaderna vid skilsmässa inom EU.

Enligt EU-kommissionen kan länders olika lagar vid skilsmässa resultera i en onödigt långdragen och kostsam historia för de som exempelvis har ett hus utomlands eller inte bor i sitt hemland.

Det nya lagförslaget innefattar därför gemensamma regler om vilket lands domstol som ska avgöra frågor som fastigheter och bankkonton vid skilsmässor eller om ena maken avlider.

– I dag kan det ta upp till 20 år att lösa sådana här tvister och kostnaderna för advokater och annat beräknas till 1,1 miljard euro varje år, säger Reding till Dagens Nyheter.

Enligt EU-kommissionens beräkningar hamnar cirka 650 000 internationella par årligen i en sådan osäker juridisk tvist. Det beräknade antalet inbegriper par som bor i ett annat land än sitt hemland, som har olika medborgarskap eller som har egendom i något annat EU-land än där de bor.

Lagstiftningen om hur egendomstvister ska lösas skiljer sig åt bland de 27 EU-länderna.

– När jag fick ansvaret för medborgarrättsliga frågor såg jag som min uppgift att se till att Europeiska unionen kan bli en plats där människor kan leva med fulla rättigheter utan problem, säger Reding Till Dagens Nyheter.

Enligt det nya regelverket som EU-länderna ska ta ställning till blir det i första hand makarna som bestämmer i vilket lands domstol den här sortens ekonomiska frågor ska avgöras. Om de är oense blir det i andra hand en domstol i det land där de varit skrivna som får ärendet.

EU-kommissionen lägger dessutom för första gången fram en lagtext för registrerade partnerskap. Idag finns det i 14 EU-länder och i fem länder kan homosexuella par ingå äktenskap.

Enligt lagförslaget ska den här typen av tvister i första hand avgöras av en domstol där partnerskapets registrerats, eftersom partnerskap inte är godkänt i lagstiftningen i flera EU-länder.

  • Alt-texten
    Anna Persson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt