Skip to content

Ny upplaga av Skadeståndslagen

Nu har en fjärde upplaga av Erland Strömbäcks och Bertil Bengtssons lagkommentar kommit ut.

År 2008 kom den tredje upplagan av kommentaren till skadeståndslagen ut. Nu är det dags för en ny upplaga.

- Stor vikt lagts vid utvecklingen av ny ersättningsrättslig praxis, där det hänt en hel del. I kommentaren har också beaktats nya avhandlingar på skadeståndsområdet samt övrig litteratur, inte bara monografier utan också festskrifts- och tidskriftsuppsatser.

Det berättar Erland Strömbäck som skrivit Skadeståndslagen - en kommentar tillsammans med Bertil Bengtsson.

Ett antal betydelsefulla statliga utredningar har uppmärksammats i boken, bland annat Skadestånd och Europakonventionen och En utvidgad trafikförsäkring.

Boken vänder sig till alla som sysslar med ersättningsrättsliga frågor, såsom domstolsjurister, advokater, försäkringsjurister och skadereglerare. Även forskare och studerande på området bör ha nytta av boken, säger Erland Strömbäck.

- Framför allt lämpar sig den som handbok för praktiker av olika kategorier, säger Bertil Bengtsson.

Eftersom boken kommenterar skadeståndslagen paragraf för paragraf lämpar den sig bäst som handbok i uppkommande frågor, menar Erland Strömbäck.

- Den kan också fungera som kurslitteratur eftersom den innehåller översikter över olika problemområden, exempelvis frågor om vållandebedömning, adekvat kausalitet, tredjemansskada, vad som är personskada respektive sakskada samt skadeståndets förhållande till andra ersättningsformer.

Författarna själva rekommenderar boken för att den är enkel att hitta i genom sin anknytning till skadeståndslagens paragrafer, och för att den ger fylliga referenser till litteratur och praxis.

- Boken ger en aktuell överblick över skadeståndsrätten, som är ett rättsområde i snabb utveckling, säger Bertil Bengtsson.

Erland Strömbäck ge följade lästips om en besvärlig fråga dyker upp:

- Försök hitta ett rättsfall i frågan, med hjälp av sakregistret, men sedan med hjälp av rättsfallsregistret se var detta rättsfall behandlas på olika ställen i boken. Det finns rättsfall som omnämns på inemot åtta olika ställen, där den aktuella frågan alltså belyses från olika aspekter.

Bertil Bengtsson är juris doktor, professor i rättsvetenskap och tidigare justitieråd. Erland Strömbäck är tidigare hovrättsassessor och tidigare rättssakkunnig i Justitiedepartementet.

Skadeståndslagen - en kommentar kan förbeställas här.

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt