Skip to content

Fällande dom i brorasmålet

I maj 2008 avled två personer som deltog i byggandet av en järnvägsbro över Ålandsfjärden i Härnösand. Tre personer döms nu för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död och till kroppsskada. Vidare utdöms företagsböter om sammanlagt åtta miljoner kronor.

Två personer avled och två andra skadades allvarligt i samband med en arbetsplatsolycka som inträffade vid byggandet av en järnvägsbro över Ålandsfjärden i Härnösand i maj 2008. Totalt fem personer befann sig på en gjutform då dess ena sida rasade. De föll 20 meter till marken.

Bron byggdes som en så kallad samverkanskonstruktion med en farbaneplatta av betong på en lådformad stålbalk. För att kunna göra betonggjutningen av farbanan användes en temporär gjutform av trä, en konstruktion där gjutformen vilade på så kallade knektar som fästes på bestämda avstånd i stålbalken.

Banverket var byggherre och Skanska totalentreprenör. Skanska hade även projekteringsansvaret för den tillfälliga konstruktionen som gjutformen utgjorde, men uppdrog åt ett annat bolag, ÖTAB, att tillverka och leverera träknektarna till gjutformen. ÖTAB uppdrog i sin tur åt bolaget CSC att göra beräkningar och framställa en tillverkningsritning avseende knektarna som skulle tillverkas och användas vid brobygget.

Orsaken till raset var att gjutformen inte var dimensionerad för den belastning den utsattes för vid gjutningen.

Tingsrätten finner att Skanska brutit mot bestämmelser i arbetsmiljölagen eftersom som man inte kontrollerat att den tekniska anordning som den temporära gjutformen utgjorde var så beskaffad och användes på ett sådant sätt att säkerhet gavs mot olycksfall, och åsidosatt bestämmelser genom att inte avbryta arbetet under olycksdagen.

Skanska åläggs därför företagsbot om 6 000 000 kronor. De båda andra bolagen åläggs företagsbot om 1 000 000 kronor vardera.

Tingsrätten dömer även tre personer för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död och till kroppsskada, två för grova brott och en för brott av normalgraden, till villkorlig dom och 60 dagsböter om 150 respektive 350 kronor, respektive villkorlig dom med 240 timmars samhällstjänst.

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt