Skip to content

Påkommen kvinna kan ha ljugit om sexuellt ofredande

Hovrätten friar en man som dömts för att ha tryckt upp en kvinna mot ett biljardbord och tagit henne på bröst, lår och underliv. Enligt domstolen går det inte att bortse från möjligheten att kvinnan ljög om det inträffade när hennes pojkvän kom till platsen.

I samband med en kurs som hölls av en avdelning i Moderata ungdomsförbundet påträffade kvinnans pojkvän kvinnan och 21-åringen ensamma i ett biljardrum. Kvinnan uppgav att hon ofredats sexuellt av mannen och var efter händelsen uppriven.

Tingsrätten fann det ställt utom rimligt tvivel att mannen befunnit sig tillsammans med kvinnan i ett avskilt rum och att han där ofredat henne genom sexuella handlingar som bland annat bestått i att trycka fast henne mot ett biljardbord, trycka sitt underliv mot hennes samt ta henne på bröst, lår och underliv. Domstolen dömde mannen, som varit 20 år vid gärningstillfället, till villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst och ålade honom att betala kränkningsersättning om 7 000 kronor.

Hovrätten konstaterar att såväl den tilltalade som målsäganden i det aktuella målet framstår som trovärdiga och att deras uppgifter främst skiljer sig åt beträffande på vems initiativ de lämnade festen på kursen och vad som hände i biljardrummet.

Hovrätten konstaterar vidare att mannen gjort gällande att parterna ömsesidigt smekt varandra i biljardrummet och att kvinnan, då hennes pojkvän kommit in i rummet, känt sig tvingad att lämna en felaktig berättelse om vad som förekommit där. Domstolen konstaterar vidare att det, om detta påstående skulle vara sant, inte framstår som orimligt att kvinnan i den uppkomna situationen skulle ha kunnat bli upprörd och lämna oriktiga uppgifter till pojkvännen.

Hovrätten finner att det inte går att bortse ifrån möjligheten att kvinnans reaktion efter händelsen berott på att hennes pojkvän kommit på henne tillsammans med en annan man. Domstolen finner mot denna bakgrund inte att stödbevisningen ger ett tillräckligt starkt stöd för kvinnans uppgifter. Mannens alternativa förklaring är heller inte så osannolik att det går att bortse ifrån den. Åtalet ogillas därför.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt