Skip to content

Polisens hemliga telefonavlyssning har ökat kraftigt

Under 2009 ökade polisens hemliga teleavlyssning med 67 procent och deras hemliga teleövervakning med 47 procent jämfört med året innan.

Regeringen redovisar årligen för riksdagen hur polisen har använt tvångsmedlen hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning. Användningen av tvångsmedlen i förundersökningar som handläggs av Säkerhetspolisen inryms dock inte i redovisningen.

Uppgifterna som ligger till grund för redovisningen hämtas från Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten.

Den 16 december 2010 lämnade regeringen in sin senaste redovisning i form av en riksdagsskrivelse. I den framgår det att domstolarna under 2009 meddelade 1 659 tillstånd till hemlig teleavlyssning som avsåg sammanlagt 3 267 teleadresser. Det innebär  en ökning med 68 procent jämfört med året innan då 990 tillstånd meddelades.

Enligt redovisningen har även tillstånd för hemlig teleövervakning ökat. 2009 beviljades 2 134 fall, året innan låg siffran på 1 455 vilket är en ökning med 47 procent.

  • Alt-texten
    Anna Persson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt