Skip to content

Vitesförbud mot skola upphävs

Sedan en träslöjdslärare fått besvär på grund av inomhusmiljön i träslöjdslokalen i en skola i Vara kommun förbjöd Arbetsmiljöverket med omedelbar verkan kommunen vid vite om 50 000 kr, att låta slöjdläraren vistas i träslöjdsalen och angränsande utrymmen så länge han fick symtom av sådan vistelse alternativt att läkare bedömde att han kunde vistas i lokalerna. Förvaltningsrätten upphäver nu förbudet.

Huvudskyddsombudet från Lärarförbundet avbröt arbetet för en träslöjdslärare som fått besvär efter vistelse i träslöjdslokalen i en skola i Vara kommun. Arbetsmiljöverket inspekterade skolan fem dagar senare och konstaterade att Anticimex anlitats men att det fanns ett klart samband mellan lärarens besvär och den förhöjda luftkvoten samt mögeldoften i träslöjdslokalerna.

Arbetsmiljöverket förbjöd därför med omedelbar verkan kommunen vid vite om 50 000 kr, att låta slöjdläraren vistas i träslöjdsalen och angränsande utrymmen så länge han fick symtom av sådan vistelse alternativt att läkare bedömde att han kunde vistas i lokalerna.

Vara kommun överklagade och menade att inomhusmiljön åtgärdats och att en mätning visade att den nu var helt tjänlig.

Förvaltningsrätten finner att det av Arbetsmiljöverkets beslut inte konkret framgår vilka åtgärder kommunen ska vidta utan endast att det gäller så länge läraren får symptom. Domstolen finner att de av kommunen vidtagna åtgärderna är adekvata och har förbättrat inomhusmiljön på ett påtagligt sätt och då förbudet inte anses tillräckligt tydligt formulerat för att kommunen ska kunna krävas på ett vitesbelopp bifaller förvaltningsrätten överklagandet och undanröjer Arbetsmiljöverkets beslut.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt