Skip to content

Göran Lindberg frias på fyra punkter

Svea hovrätt friar den före detta polischefen Göran Lindberg på en åtalspunkt om våldtäkt och tre åtalspunkter om koppleri. Hovrätten dömer dock Lindberg för grov våldtäkt, våldtäkt, misshandel, koppleri, köp av sexuella tjänster och försök till köp av sexuell tjänst. Straffet sänks till sex års fängelse.

Hovrätten ändrar domen mot den före detta polischefen Göran Lindberg genom att ogilla fyra punkter i åtalet som han fällts för i tingsrätten. En åtalspunkt om våldtäkt och tre åtalspunkter om koppleri ogillas.  Fängelsestraffet sänks från sex och ett halvt till sex års fängelse.

Tingsrätten fällde Lindberg till ansvar dels för grov våldtäkt mot en flicka på en konferensanläggning dels för våldtäkt mot samma flicka i en bil. Hovrätten bedömer att flickans uppgifter framstår som betydligt mer vaga avseende den påstådda våldtäkten i bilen än i redogörelserna för vad som hänt på konferensanläggningen.

Flickan har under förundersökningen berättat om händelsen i bilen först efter det att hon hörts två gånger angående övergreppet på konferensanläggningen. Under förhören i tingsrätten har hon vidare varit osäker på om vissa saker hon berättat om ägt rum på konferensanläggningen eller i bilen. Flickan har dessutom berättat att hon tidigare haft sex i en bil och det har enligt hovrätten framkommit att delar av det hon berättat kan vara sammanblandat med vad som hänt vid det tidigare tillfället. Ingen stödbevisning finns och det råder sådan osäkerhet kring vad som egentligen hänt, att åtalet enligt hovrätten inte kan vinna bifall på denna punkt.

Sexleksakerna inte särskilt ägnade att användas vid övergrepp

Vad gäller åtalspunkten om förberedelse för våldtäkt mot barn finner hovrätten att de sexleksaker som Lindberg innehaft inför mötet med en minderårig förvisso varit ägnade att använda vid genomförande av våldtäkter och sexuellt tvång, men att dessa föremål inte typiskt sett är särskilt ägnade för ett sådant ändamål enligt vad som krävs för en fällande dom för förberedelseansvar:

"Även om de inte kan betecknas som ”helt vardagliga”, har föremålen ett legitimt användningsområde och de har, för övrigt, tidigare och under lång tid använts av Göran Lindberg i sexuella sammanhang på ett sätt som inte är brottsligt, vilket i sig kan påverka i vart fall bedömningen av hans uppsåt. Redan på den grunden att de föremål som Göran Lindberg transporterat inte varit särskilt ägnade att användas som hjälpmedel vid påstådda planerade brott (vilket inte ens anges i åtalet) ska emellertid åtalet ogillas."

Tre åtalspunkter avseende koppleri ogillas. Vid ett tillfälle finner hovrätten att det inte kan uteslutas att målsägandens uppfattning om att pengar överlämnats till Göran Lindberg för en sexuell förbindelse hon haft med en man, rört sig om ett missförstånd.

Nästa punkt avser den händelse där tingsrätten dömt Lindberg för medhjälp till försök till köp av sexuell tjänst och inte för koppleri. Hovrätten finner dock att Lindberg via SMS kommit överens med en medåtalad om att han dagen efter skulle komma med en av målsägandena till mannen. Fullbordanspunkten för brottet var relativt avlägsen och försökspunkten kan därmed enligt hovrätten inte anses ha uppnåtts.

Den medåtalade man som fällts för försök till köp av sexuell tjänst frias i och med detta på denna punkt, men döms i övrigt på samma sätt som i tingsrätten.  

Slutligen ogillar hovrätten ytterligare ett fall av koppleri då det inte är visat att Lindberg främjat en av målsägandenas prostitution.

Straffet sänks med sex månader

Vad avser påföljdsbestämningen finner hovrätten att det inte finns ett nära tidssamband mellan den grova våldtäkten, som begicks i januari 2007, och övrig brottslighet, något som talar emot en reduktion av det enskilda brottets straffvärde. Däremot menar hovrätten att den grövsta brottsligheten är brottslighet som kan sägas vara av likartat slag, något som snarare talar i motsatt riktning. Hovrätten bedömer med utgångspunkt i detta att det samlade straffvärdet av brottsligheten ska bestämmas till sex års fängelse.

  • Alt-texten
    Frida Bogenkrans

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt