Skip to content

Fortsatt sluten rättspsykiatrisk vård för Sture Bergwall

Kammarrätten avslår Sture Bergwalls överklagande då det medicinska underlaget entydigt tyder på att Bergwall alltjämt lider av den psykiska störning som föranledde beslutet om överlämnande till tvångsvård med särskild utskrivningsprövning.

Sture Bergwall, då Thomas Quick, dömdes i april 1991 för bland annat grovt rån och mordbrand till sluten rättspsykiatrisk vård. Under perioden 1994-2001 dömdes Bergwall i sex domar för åtta mord begångna mellan 1976 och 1988 till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

I början av september 2010 friades Bergwall från mordet på israelen Yenon Levi och i slutet av september beviljades han även resning i målet rörande mordet på nioåriga Therese Johannessen. Han yrkar nu att den rättspsykiatriska vården ska upphöra alternativt att en ny utredning rörande hans psykiska tillstånd ska göras.

Bergwall anförde att det sedan början av 2009 inte finns en enda anteckning om allvarliga ångestattacker, suicidtankar eller suicidförsök. Han menade även att hans diagnoser antingen var så gamla att de inte kunde göras gällande eller att de var ställda under extraordinära förhållanden på grund av att han missbrukade bensodiazepiner vid tidpunkten för diagnoserna.

Chefsöverläkaren menade att Bergwall fortfarande lider av samma allvarliga psykiska störning som föranledde att han överlämnades till rättspsykiatrisk vård samt att det förelåg en hög risk att han återföll i allvarlig brottslig verksamhet. Samma grundproblematik hade visats sig i samtliga diagnoser i form av bland annat pedofili med sadomasochistiska drag, impulskontrollstörning samt omfattande missbruksproblematik.

Förvaltningsrätten fann att den slutna rättspsykiatriska vården med särskild utskrivningsmöjlighet skulle fortsätta.

Kammarrätten finner dels att målet är utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver varför det inte finns skäl att inhämta ytterligare utredning. Vidare finner kammarrätten att det medicinska underlaget entydigt tyder på att Bergwall alltjämt lider av den psykiska störning som föranledde beslutet om överlämnande till tvångsvård med särskild utskrivningsprövning.

Kammarrätten finner att det till följd av den psykiska störningen finns risk för återfall i brottslighet av allvarligt slag varför den rättspsykiatriska vården inte kan upphöra.

Kammarrätten avslår därför överklagandet.

  • Alt-texten
    Veronica Hult

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt