Skip to content

Åtal stred mot Europakonventionen

En intern som åtalats för att ha misshandlat en annan intern har yrkat att tingsrätten ska avvisa åtalet då den åtalade händelsen redan lett till att mannens villkorliga frigivning skjutits upp med nio dagar.

Tingsrätten uttalar att det i kriminalvårdens föreskrifter framgår att uppskjuten villkorlig frigivning inte bör beslutas i de fall misskötsamheten utgör brott som den intagne har åtalats eller på annat sätt blivit lagförd för.

Tingsrätten konstaterar att avgörande för frågan blir om det är förenligt med bestämmelsen i artikel 4 i Europakonventionen att ta upp åtalet för prövning. Av artikeln framgår att ingen får lagföras eller straffas på nytt i en brottmålsrättegång för ett brott denne redan har blivit slutligt frikänd eller dömd för. 

Då det är ostridigt att den villkorliga frigivningen har skjutits upp i nio dagar med anledning av samma gärning som internen nu åtalats, samt att den redan beslutade och verkställda sanktionen är straffliknande till sin karaktär finner tingsrätten att åtalet ska avvisas.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt