Skip to content

Hovrätt friar sambo från anstiftan till barnamord

År 2004 dömdes en man mot sitt nekande för att ha mördat sin treåriga dotter. I juli 2010 dömdes mannens sambo till tio års fängelse för anstiftan till mord. Hovrätten ogillar nu åtalet mot sambon i dess helhet.

En man mördade i augusti 2003 sin då treåriga dotter när de gick på en svamppromenad till en å i ett skogsområde. Han dömdes av Värnamo tingsrätt i mars 2004 för mord till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Mannen började därefter berätta om att det var hans dåvarande sambo, en nu 30-årig kvinna, som förmått honom att mörda dottern.

Tingsrätten fann att det var sambon som var orsaken till att mannen utförde brottet och att han, utan hennes uppmaningar, aldrig hade mördat dottern. Tingsrätten dömde henne därför för anstiftan till mord till fängelse i tio år. Sambon skulle dessutom betala 196 020 kronor i skadestånd till den mördade flickans mamma.

Hovrätten instämmer med tingsrätten om att mannen blivit starkt beroende av sambon och att hon "utövade ett mycket starkt inflytande på honom, ett inflytande som kom att bli så starkt att han inte kunde eller vågade företa sig praktiskt taget någonting utan hennes godkännande".

Hovrätten beaktar dock att åklagarens huvudsakliga bevisning består av uppgifter lämnade av en man som tagit livet av sin egen dotter samt att det inte är orimligt att tänka sig att han har ett mycket stort behov av att dela skulden för dotterns död med någon annan. Att han hörde röster vid tiden för mordet samt ändrat sin berättelse flera gånger innebär, enligt hovrätten, att hans trovärdighet är kraftigt försämrad.

Hovrätten finner sammanfattningsvis att mannen varken är trovärdig eller tillförlitlig. Vidare anses kvinnans dagboksanteckningar snarare tala emot än för åklagarens gärningspåstående.

Hovrätten finner att det finns en del för kvinnan besvärande omständigheter men att det sammantaget inte finns tillräckliga skäl för en fällande dom. Med ändring av tingsrättens dom ogillar därför hovrätten åtalet.

Veronica Hult
veronica.hult@dagensjuridik.se

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt