Skip to content

Folkbokförd hos hustru i Skåne - får behålla lägenheten i Stockholm

Hovrätten finner att en man som periodvis varit folkbokförd hos sin hustru i Skåne ändå ska anses ha sitt egentliga boende i lägenheten i Stockholm.

En 45-årig man hyrde en lägenhet i Stockholm av Svenska Bostäder. Hyresvärden sa upp hyresavtalet då mannen saknade behov av den då han var folkbokförd i Skåne hos sin familj och då värden avsåg att upplåta lägenheten till bostadskön.

Mannen menade att han folkbokfört sig i Skåne för att kunna ta del av vård han inte kunde få i Stockholm samt att han och hans hustru alltid haft ett särboförhållande. Hyresnämnden fann att bostaden varken var permanent eller ett nödvändigt bostadskomplement varför hyresvärdens upphörandeyrkande bifölls.

Vid tidpunkten för hovrättens prövning hade Svenska Bostäder överlåtit fastigheten till en bostadsrättsförening som angav att det sakliga skälet för avflyttning var att lägenheten skulle lämnas till bostadsförmedlingen alternativt upplåtas med bostadsrätt.

Hovrätten konstaterar att en bostadsrättsförenings avsikt att upplåta en lägenhet med bostadsrätt utgör, enligt fast praxis, ett skäl för uppsägning som är sakligt grundat.

Hovrätten konstaterar vidare att mannen hållit fast vid att lägenheten är hans enda egentliga bostad samt att hans uppgifter inte framstår som så osannolika att det finns skäl att låta det ankomma på honom att visa att de är riktiga. Enligt huvudregeln ligger det på hyresvärden att visa att mannen saknar ett skyddsvärt behov av lägenheten och hovrätten finner nu att värden inte visat att mannen har sitt egentliga boende på annat håll.

Med ändring av hyresnämndens beslut finner hovrätten att mannen har ett skyddsvärt behov av lägenheten och avslår därför bostadsrättsföreningens talan varför hyresvillkoren ska gälla oförändrade.

red@dagensjuridik.se

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt