Skip to content

Ungdomar friade från förtal på Facebook

Denise Finkel stämde sina före detta klasskamrater samt Facebook inför amerikansk domstol efter att hon i en sluten grupp utmålats som promiskuös och utpekad som HIV-smittad. Ungdomarna har nu friats av domstolen med hänvisning till yttrandefriheten.

Facebook avfärdades i ett tidigare separat beslut av domstolen som motpart i målet på grund av paragraf 230 i Communications Decency Act  (CDA) som uttryckligen undantar internetsidor från ansvar för innehållet i användargenerat material. Detta kan jämföras med svenska förhållanden där den ansvarige för en hemsida eller ett forum inte anses som ansvarig utgivare i TF:s eller YGL:s mening.
 
Den slutna Facebookgruppen där utpekandena skett hade som flest tio medlemmar. Gruppen var sluten i den bemärkelsen att endast de som blivit godkända som medlemmar av gruppens administratörer hade tillgång till och kunde läsa de aktuella meddelandena.
 
Kärnan i de påståendena som publicerats på Facebookgruppen var att klaganden skulle vara smittad av HIV och utvecklat AIDS. Dessa påståenden var dock blandade med andra osmakliga och befängda påståenden om hur klaganden skulle ha blivit smittad av viruset. Dessa påståenden var enligt de åtalade menade att vara skämtsamma
 
I domskälen anmärkte domstolen på att tidigare kommentarer inom denna grupp tidigare varit överdrivna, anstötliga och osannolika till sin natur. Dessutom antydde Facebookgruppens namn, enligt domstolens bedömning, på att innehållet inte skulle tas på allvar.
 
Denna tradition av osmakligt skämtande inom gruppen var en av de sakerna som domstolen tog fasta på i sin friande dom. Uttalanden som inte tas på allvar av någon i den avsedda kretsen och som de inblandade vet är osanna kan enligt amerikansk lagstiftning inte utgöra förtal.
 
De undantag från förtalsbestämmelsen som gäller ”retorisk överdrift” och ”kraftfulla epitet” och som motiveras av den amerikanska författningens första tillägg omöjliggör at någon fälls för ett sådant påstående. Det faller istället inom yttrandefrihetens skyddsområde.
 
Det fällande alternativet hade varit att domstolen hade hållit för troligt att läsare av dessa uttalanden hade kunnat ta påståendet om klagandens sjukdom som en riktig uppgift och senare uppfattat de nedsättande uttalandena om hur hon blivit smittade som ett hån riktad mot henne.
 
Facebookgruppens begränsade storlek i kombination med dess avsikt ledde domstolen till att fria ungdomarna från förtal.
 
Johan Björkdahl
red@dagensjuridik.se

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt