Skip to content

Kammarrätt undanröjer vite på grund av att bygglov upphört att gälla

Kammarrätten finner att en man som förelagts att ändra ett uthus saknat rättsliga möjligheter att följa föreläggandet.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i en kommun beslutade i april 2004 att förelägga en fastighetsägare vid vite att inom fyra månader ändra sitt uthus så att det överensstämde med ett bygglov från år 1996.

Beslutet överklagades och vann laga kraft i mars 2008. Vid en besiktning i slutet av mars 2008 hade inga förändringar gjorts. Nämnden yrkade att försuttet vite om 250 000 kronor skulle dömas ut, vilket bifölls av länsrätten.

Kammarrätten finner att det aktuella bygglovet upphörde att gälla år 2001 varför mannen saknat rättsliga möjligheter att följa föreläggandet. Därmed saknas även förutsättningar att döma ut vitet varför kammarrätten med bifall till överklagandet undanröjer länsrättens dom.

red@dagensjuridik.se

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt