Skip to content

JK kritisk till utdragen förundersökning

En förundersökning rörande trolöshet mot huvudman har efter drygt tre och ett halvt år fortfarande inte avslutats. JK riktar nu kritik mot åklagarkammaren.

En person har anmält att en åklagarkammare i Stockholm tagit allt för lång tid på sig att genomföra en förundersökning rörande trolöshet mot huvudman.

Polisanmälan gjordes i januari 2007, men förundersökningen hade i augusti 2010 ännu inte avslutats.

Även med beaktande av att ärendet synes ha varit relativt komplicerat kan förundersökningen inte anses ha bedrivits i enlighet med de skyndsamhetskrav som ställs i lag, kungörelser eller interna föreskrifter, konstaterar Justitiekanslern, JK.

Den utdragna handläggningstiden kan i viss mån hänföras till polisen, men merparten av tidsutdräkten har berott på att de ansvariga åklagarna inte med tillräcklig kraft drivit förundersökningen framåt.

Till exempel föranledde ett förhör, vilket polisen redovisade för i augusti 2007, inte någon åtgärd från åklagarmyndighetens sida förrän i april 2008. Åklagarens åtgärder föregicks då av en förfrågan om vidare direktiv från polisen.

Av utredningen framgår att arbetssituationen på åklagarkammaren under senare år varit ansträngd, och personlomsättningen varit hög. Åtminstone fyra åklagare ha lett den aktuella förundersökningen, vilket torde bidragit till den utdragna handläggningstiden.

Detta innebär dock inte att åklagarkammaren kan undgå kritik för att förundersökningen efter drygt tre och ett halvt år ännu inte avslutats.

JK avstår dock från att rikta kritik mot någon viss åklagare, och noterar även att nuvarande förundersökningsledare och chefen för åklagarkammaren vidtagit adekvata åtgärder för att driva ärendet framåt samt att man infört konkreta rutiner för att situationen upprepas.

 

  • Alt-texten
    Fredrik Svärd
    Chefredaktör

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt