Skip to content

"Institutet är viktigt för hela Sverige"

- För 35 år sedan hade vi kanske två skiljeförfaranden om året. Nu har vi tvåhundra, säger Annette Magnusson, chef för den juridiska avdelningen vid Stockholms Handelskammare och generalsekreterare för skiljedomsinstitutet.

Annette Magnusson började på Handelskammaren direkt efter studierna och arbetade där i sju år innan hon gick vidare till jobb på Baker McKenzie och Mannheimer Swartling. Nu är hon tillbaka på Handelskammaren som chef för den juridiska avdelningen och generalsekreterare för skiljedomsinstitutet.

- Det var på grund av jobbet som jag kom tillbaka, möjligheten att söka just denna tjänst. Jag har alltid velat leda en verksamhet.

Hon berättar att det inte direkt är fråga om något nio till fem-jobb.

- Jag har en passion. Jag vill ta en vision och genomföra den. Dessutom får jag
träffa spännande människor, både globalt sett och i Sverige. Men för att jobbet ska bli roligt är det viktigt att ha passion för sitt yrke.

”I min roll har jag tre olika hattar”

Annette Magnusson beskriver hur hennes roll innehåller många olika ansvarsområden.

- Som chef för den juridiska avdelningen leder jag arbetet med Handelskammarens juridiska policyfrågor. Som generalsekreterare för Skiljedomsinstitutet är jag ansvarig för den dagliga verksamheten och utvecklingsfrågor. Dessutom är jag chefsjurist för Handelskammaren. I min
roll har jag tre olika hattar.

Hon tillägger att dessa frågor arbetade även hennes företrädare, Ulf Franke, med, men att innehållet av verksamheten har förändras genom åren.

– För 35 år sedan hade man kanske två skiljeförfaranden om året. Nu har vi tvåhundra. Skiljeförfarandet har vuxit som en följd av mer handel och idag har vi en helt annan karta.

”Institutet är viktigt för hela Sverige”

Annette menar att det svenska skiljedomsinstitutet har en stor betydelse för Sveriges varumärke internationellt.

– Det handlar ytterst om ett förtroende för Sverige.

Hon ger ett konkret exempel:

– Om ett svenskt företag ska etablera sig till exempel på den kinesiska marknaden och ingå samarbete med en kinesisk motpart, kanske motparten inte vet något om det svenska företaget. Men däremot känner motparten sannolikt till att det är till Sverige man brukar skicka sina tvister. Det svenska företaget tar med sig ett positivt förtroendekapital in i förhandlingen från början. Det är ovärderligt!

Hon säger att det är viktigt att bygga upp kunskapen om internationella skiljeförfaranden i Sverige.

– Det finns många jurister och advokater i Sverige som har etablerat sig på den internationella marknaden. En expertis har byggts upp.

Men den svenska skiljedomsverksamheten har också en vidare betydelse.

- Varje år genomförs ett stort antal muntliga förhandlingar i internationella skiljeförfaranden i Sverige. Till varje förhandling tillkommer resor, hotell, konferensanläggningar och andra kringtjänster. Det är helt enkelt en servicenäring som sträcker sig utanför själva den rena juridiska rådgivningen. Det är viktigt för hela Sverige.

”Svea hovrätts domar får läsare över hela världen”

Annette resonerar kring samspelet mellan allmän domstol och skiljedomstol och säger att många länder har lagstiftare sagt att statens maktmedel står till förfogande även för tvister som löses privat.

- Du kan alltså gå till Kronofogdemyndigheten och få din skiljedom verkställd, trots en privat process. Men i utbyte mot detta ställer lagstiftaren vissa grundläggande krav på rättssäkerheten.

Annette Magnusson menar att det är helt rimligt att det förhåller sig på det sättet.

- Men när en domstol dömer i en tvist, som tidigare handlagts som en privat tvist, är det viktigt att det förs en balanserad diskussion i domen. Vad som är extra intressant och som många kanske inte tänker på är att många domar från Svea hovrätt är av globalt intresse. De får läsare över hela världen.

Annette menar att det svenska skiljedomsinstitutet snarare kompletterar andra institut än att det konkurrerar med dem.

- Sverige blir i internationella tvister ett tredje land som båda parter känner förtroende för. De olika skiljedomsinstituten världen över har också olika roller, vissa är regionala och andra är mer globala.

”Alla tjänar på ett diversifierat skiljedomsinstitut”

Handelskammares skiljedomsinstitut driver i samarbete med The Swedish Arbitration Association, SAA, en utbildning för blivande skiljemän. Institutet har driver också organisationen Swedish Women in Arbitration Network, SWAN.

- Utbildningen kan vara ett betydelsefullt steg för att bli skiljeman, men den är bara ett komplement. Det viktigaste är att en skiljeman är specialiserad på ett område.

Magnusson säger att de som tidigare gått utbildningen tagits emot väl på arbetsmarknaden, och att andelen kvinnliga skiljemän ökat.

- Det har blivit stor skillnad bara under de år jag var borta från Handelskammaren. Det har blivit fler kvinnor, säger Annette Magnusson.

- Överhuvudtaget tjänar alla på att ha en så diversifierad skiljemannakår som möjligt vad gäller både ålder, kön och etniskt ursprung. Verksamheten bygger på att alltid få fram den bäst lämpade personen för den aktuella tvisten.

Läs också: Konkurrensverket struntar i ny lag (Svenska Dagbladet)

Frida Bogenkrans
frida.bogenkrans@dagensjuridik.se

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt