Skip to content

HQ Bank under brottsutredning

Åklagare Berndt Berger beslutade idag att inleda en förundersökning angående misstanke om grovt bokföringsbrott samt misstanke om svindleri beträffande HQ Bank.

Efter att Finansinspektionen återkallat Bank AB:s tillstånd att driva bankrörelse beslutade Ekobrottsmyndigheten att inleda en granskning av banken.

Åklagare Berndt Berger vid Internationella åklagarkammaren fick uppdraget på sitt bord. Efter en genomgång av Finansinspektionens utredning beslutade han idag att inleda en förundersökning angående misstanke om grovt bokföringsbrott samt misstanke om svindleri, grovt brott.

Av Finansinspektionens utredning framgår bland annat att det finns anledning att anta att HQ Bank i sin redovisning lämnat oriktiga uppgifter avseende tradingportföljens värde och att de oriktiga uppgifterna bland annat fått till följd att årsredovisningar samt kvartalsrapporter gett en oriktig bild av bankens ställning och ekonomiska resultat.

red@dagensjuridik.se

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt