Skip to content

Dömd jurist nekas prövningstillstånd

Högsta domstolen beslutar liksom hovrätten att inte meddela prövningstillstånd i ett mål i vilket en jurist dömts för rättegångsförseelse.

En jurist vid en juristfirma i Stockholm biträdde en man i en avhysningstvist. Juristen uppgav bland annat att bostadsrättsföreningens styrelse hade ett "kriminellt, olagligt och vettlöst beteende" samt att det förelåg någon form av "skurkaktighet".

Tingsrätten fann att juristen  uttalat sig om styrelsen på ett klandervärt och otillbörligt sätt varför han gjort sig skyldig till rättegångsförseelse. Han dömdes därför till 500 kronor i penningböter.

Hovrätten och Högsta domstolen har båda beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Tingsrättens dom står därmed fast.

red@dagensjuridik.se

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt