Skip to content

Forskare: Svenska killar kommer lättare undan

Juristen och forskaren Eva Diesen ansluter sig till kritiken mot Sverigedemokraternas våldtäktsrapport. - Jag skulle inte förvånas om just Sverigedemokrater också var överrepresenterade i våldtäktsmål.

Sverigedemokraterna har i sin uppmärksammade rapport om våldtäkter bedömt att 48 procent av våldtäktsmännen är födda utomlands. I kategorin grov våldtäkt uppskattar de andelen utlandsfödda till 68 procent. Resultaten baseras på en genomgång av 114 tingsrättsdomar som avkunnats under 2009.

Eva Diesen är jurist och forskare vid Stockholms universitet. Tillsammans med Christian Diesen, professor i processrätt, har hon genomfört en studie som omfattar närmare 10 000 förundersökningar och 1 200 domar rörande våldtäkter, sexuella övergrepp mot barn, barnmisshandel och kvinnomisshandel inom relation samt barnpornografibrott.

I studien har de bland annat gått igenom samtliga våldtäktsanmälningar i Stockholms län under 2004 och 2006.

Eva Diesen ansluter sig till kritiken mot rapporten, och framhåller att den är missvisande på flera sätt.

- Det är bara 10 till 15 procent av alla anmälda våldtäkter som leder till åtal och dom. Nästan 90 procent är nerlagda fall där man bara kan se förundersökningen. Deras rapport ger ingen heltäckande bild.

- Det är dessutom väldigt tydligt att Jimmy Åkessons modell av en våldtäkt är en överfallsvåldtäkt. Men att framställa överfallsvåldtäkter som den typiska våldtäkten är felaktigt då det bara är cirka 10 till 13 procent av alla våldtäkter som är överfallsvåldtäkter. Det blir också missvisande.

Eva Diesen berättar att den studie de själva har gjort inte alls visar på någon överrepresentation av utrikesfödda i antalet våldtäktsanmälningar.

- Anmälningar mot utrikesfödda låg på omkring 30 procent vilket ungefär motsvarar hur befolkningen ser ut i Stockholms län.

- Vad som är intressant är att utrikesfödda däremot är överrepresenterade i antalet dömda. Det händer någonting när en anmälan leder till att åtal väcks, säger hon.

Hon tycker inte att man bara genom att titta på domarna kan dra några slutsatser.

- Problemet är inte att rapporten är diskriminerande mot invandrare. De som har blivit dömda har säkert blivit rätt dömda. Problemet är att många svenska män inte blir dömda. Svenska killar från medel- och överklass kommer lättare undan, säger hon. 

Hon tycker inte att det går att förenkla frågan på det sätt som Sverigedemokraterna har gjort.

- Det finns många aspekter av det här. Men mycket har med socioekonomiska faktorer och klass att göra, exempelvis att man blir dömd för flera brott samtidigt och att det då är lättare att bli fälld.

- Kriminella personer döms oftare för våldtäkt. Jag skulle inte förvånas om just Sverigedemokrater också var överrepresenterade i våldtäktsmål. De passar in i profilen för vilka som har lättast för att bli dömda, säger hon.

I rapporten skriver Sverigedemokraternas att den mest sannolika förklaringen till att utrikesfödda personer är överrepresenterade i de våldtäktsmål de har gått igenom beror på att synen på våldtäkt och kvinnors rättigheter varierar kraftigt mellan olika kulturer.
 
Eva Diesen tycker att också detta är ett sätt att förenkla frågan på.

- Jag skulle snarare säga att det handlar om kvinnosynen i allmänhet, att det är en könsrollsfråga snarare än en etnisk fråga. Om man över huvud taget ska tala om en kulturell aspekt så är det machokultur det handlar om.

Malin Letser
malin.letser@dagensjuridik.se  

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt