Skip to content

Advokat: Prognosen för HQ "mycket god"

HQ överklagar Finansinspektionens beslut att dra in bankens tillstånd och yrkar att beslutet ersätts med en varning.

Överklagandet lämnades in till Förvaltningsrätten på måndagen, före det att likvidatorn tillträdde som HQ Banks vd och styrelse. Ombud i ärendet är advokat Jonas Bergh och jur kand Jacob Westling från Bergh & Co Advokatbyrå AB.

Banken yrkar i första hand att Förvaltningsrätten undanröjer beslutet om indraget tillstånd och ersätter det med ett beslut om varning.

I överklagandet anförs bland annat att banken har vidtagit kraftfulla åtgärder och att prognosen därför är mycket god. Bland de åtgärder som tas upp nämns att bankens tidigare VD Mikael König fick lämna sin tjänst som VD och koncernchef för HQ AB i maj och att Tradingchefen Fredrik Crafoord samtidigt lämnade sin tjänst inom Banken.

Vidare framhålls att det inte kan befaras att banken kommer att upprepa överträdelserna och att det i detta sammanhang är viktigt att framhålla att bankens kommande emission är fulltecknad och garanterad.

I överklagan erkänns dock mycket av den kritik som Finansinspektionen riktat mot banken. Bristerna i värdering och redovisning anförs ha orsakats av förbiseenden, felbedömningar och bristfällig information. Banken är även självkritisk mot att styrelsen inte omedelbart byttes ut i dess helhet.

Läs överklagan här

red@dagensjuridik.se


 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt