Skip to content

Svenska spelmonopolet får tummen upp från EU-domstolen

EU-domstolen godkänner det svenska förbudet mot marknadsföring av spel för utländska spelbolag: "Det är oacceptabelt att tillåta privata vinstintressen dra nytta av ett socialt gissel eller spelares svaghet".

EU-domstolen har på Svea hovrätts begäran avgjort målet mot de före detta chefredaktörerna och ansvariga utgivarna på Aftonbladet och Expressen angående annonser för spel för utländska spelbolag. Svensk lagstiftning som förbjuder marknadsföring av utländsk, internetbaserad vadslagning och annat hasardspel anses tillåten.

Målet handlar om marknadsföring av sportvadhållning och poker som tillhandahålls över Internet och målet har gett EU-domstolen en möjlighet granska svensk spelpolitik och det svenska systemet i dess helhet. Det är Svea Hovrätt som har hämtat ett förhandsavgörande från EU-domstolen i mål mot chefredaktörerna.

EU-domstolen förklarar att kulturella, moraliska eller religiösa överväganden kan motivera inskränkningar av friheten att tillhandahålla tjänster för arrangörer av hasardspel, bland annat eftersom det kan anses oacceptabelt att tillåta privata vinstintressen dra nytta av ett socialt gissel eller spelares svaghet och olycka.

Det är således tillåtet för en medlemsstat att begränsa anordnandet av hasardspel och att förbehålla offentliga organ eller allmännyttiga organisationer anordnandet av sådana spel.

EU-domstolen förklarar att Expressen och Aftonbladet är privata företag som drivs i vinstsyfte, vilka aldrig skulle kunna meddelas tillstånd att anordna hasardspel enligt den svenska lagstiftningen.

EU-domstolen förklarar därmed att  artikel 49 EG ska tolkas så, att den inte utgör hinder för en medlemsstats lagstiftning som förbjuder reklam för hasardspel anordnade i andra medlemsländer av privata arrangörer i vinstsyfte som riktar sig till personer som är bosatta i medlemsstaten.

Artikel 49 EG ska dock vidare tolkas så, att den hindrar lagstiftning i en medlemsstat, som har ett reglerat system på hasardspel, enligt vilken den som främjar hasardspel som anordnas i en annan medlemsstat kan bli föremål för strängare påföljder än den som främjar sådana spel som, utan tillstånd, anordnas i landet.

Domen innebär alltså att den svenska lagstiftning som förbjuder främjande av deltagande i hasardspel som i vinstsyfte anordnas på Internet av privata aktörer etablerade i andra medlemsländer är förenlig med gemenskapsrätten. Lagstiftningen får dock inte innebära olika påföljder för främjande av hasardspel som anordnas i Sverige utan tillstånd och för främjande av hasardspel som anordnas utanför denna medlemsstat.

Katja Bähr
katja.bahr@dagensjuridik.se

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt