Skip to content

"Ny konsumentkreditlag löser inte problemen med sms-lån"

Tunga remissinstanser tillbakavisar att den nya konsumentkreditlagen skulle motverka problemen med sms-lån. - Det krävs betydligt radikalare åtgärder, säger Torbjörn Ingvarsson, universitetslektor i civilrätt.

Syftet med den nya konsumentkreditlagen är att motverka de skuldsättningsproblem som sms-lån föranlett. Genom lagen införlivas ett nytt EG-direktiv om konsumentkrediter.

Regeringen föreslår att konsumenten alltid ska ha 14 dagars ångerrätt och att kreditprövningar alltid ska göras, även rörande mindre lån. 

Den nya konsumentkreditlagen innebär också att de som beviljar sms-lån  kommer att stå under Finansinspektionens tillsyn och att de ska kunna granskas i större utsträckning.

Torbjörn Ingvarsson,universitetslektor i civilrätt vid Uppsala Universitet, tror inte att förslagen kommer innebära någon förändring. Ingvarsson har tillsammans med professorerna Mikael Möller och Lena Olsen författat Uppsala universitets remissvar.

Ingvarsson menar bland annat att förslaget om krav på kreditprövning är verkningslöst.

- Alla sms-kreditgivare påstår sig redan göra en kreditprövning. Trots det visar statistik från Kronofogdemyndigheten att en stor andel av de som har en sms-skuld redan är skuldsatta sedan tidigare.

- Den enda skillnaden med den här lagen blir att Finansinspektionen kommer kunna dra in tillståndet för en verksamhet, men det innebär ingen skillnad för den enskilde, säger han.

För att förslaget ska ha någon verkan menar han att det behövs sanktioner mot de kreditgivare som inte genomför kreditprövningar.

- 2005 lades ett förslag fram som sade att det skulle vara möjligt att sätta ner återbetalningskravet när kreditprövningen varit bristfällig. En givare som inte gör en kreditprövning skulle enligt förslaget inte kunna kräva tillbaka hela fordringen. Tyvärr lades förslaget på hyllan vid regeringsskiftet, säger han.

Han tror inte heller att förslaget om ångerrätt kommer ha någon verkan:

- Den kommer varken göra till eller från. Den som tar ett lån kan inte betala tillbaka, säger han.

Finansinspektionen och Konsumentverket är också kritiska. Konsumentverket skriver i sitt remissyttrande att det är nödvändigt att näringsidkaren har ett civilrättsligt ansvar för bristande kreditprövning. 

"För en enskild konsument som råkar ut för en bristande kreditprövning är de näringsrättsliga sanktionsmöjligheterna inte någon verkningsfull åtgärd, utan det är i stället frågan om vilka civilrättsliga följder som uppstår som är av betydelse". 

Finansinspektionen skriver i sitt remissyttrande bland annat att regeln om kreditprövning inte är tillräckligt tydlig för att komma tillrätta med problemen.

"Enligt förslaget är det möjligt att grunda kreditprövningen endast på upplysningar från konsumenten. Detta kan leda till att kreditgivaren anser sig ha fullgjort sin kreditprövning genom att fråga konsumenten".

Vidare skriver Finansinspektionen att det krävs en effektiv tillsyn för att  reglerna ska ha effekt och menar att förslaget inte medger detta.  

Förra veckan överlämnade regeringen propositionen om en ny konsumentkreditlag till riksdagen. Ändringarna väntas träda i kraft den första januari nästa år. 
 
Malin Letser
malin.letser@dagensjuridik.se

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt