Skip to content

EU-domstolen uttalar sig om varumärkesintrång via Google-tjänst

EU-domstolen finner att en varumärkesinnehavare har rätt att hindra att en konkurrent använder sökord som är identiska eller liknar innehavarens varumärke i Google-tjänsten AdWorks.

Holländsk domstol begärde ett förhandsavgörande i ett mål mellan bolagen Portakabin och Primakabin.

Bolagen ägnade sig åt tillverkande och levererans av flyttbara byggnader och båda bolagen sålde sina produkter på internet.

Primakabin använde Google-tjänsten AdWorks, en tjänst som erbjuder näringsidkare att få en reklamlänk till sin hemsida visad när en sökande söker på vissa bestämda sökord. Primakabin valde bland annat sökordet "portakabin". Bolaget Portakabin väckte talan gentemot Primakabin och yrkade att domstolen skulle förelägga Primakabin att vid vite upphöra att använda ordet "portakabin" och andra liknande ord.

EU-domstolen uttalar bland annat att Portakabin har rätt att förhindra att Primakabin i syfte att marknadsföra varor som är identiska med Portakabins varor använder sökord som är identiska eller liknar Portakabins varumärke, om reklamen avsevärt försvårar den sökandes möjlighet att ta reda på från vem varorna härrör.

EU-domstolen finner vidare att Portakabin inte har rätt att hindra Primakabin att med hjälp av sökord göra reklam för återförsäljning av varor som tillverkats av Portakabin, om det inte finns skälig grund för ett sådant hinder.

Frida Bogenkrans
frida.bogenkrans@dagensjuridik.se

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt