Skip to content

Tingsrätten meddelar dom i Insidermålet

Idag klockan 14:00 meddelar Stockholms tingsrätt dom i Sveriges hittills största insidermål. - Det här är ett insidermål som vilket som helst, säger vice chefsåklagare Yngve Rydberg.


Åklagarna Stig Åström och Yngve Rydberg yrkar att de sex tilltalade ska dömas till "kännbara fängelsestraff" och att de därtill ska betala tillbaka omkring 130 miljoner kronor som de ska ha tjänat på insiderhandel i börsbolag som Volvo, Mandator och Skandia.

Enligt åklagarna har männen aktivt letat upp insiderinformation:

- I vanliga fall finns det spår, som styrelseprotokoll, men här är det utomstående personer helt och hållet, säger Yngve Rydberg (bilden).

De tilltalade har förnekat brott. Den så kallade Cevianmannens försvarare Leif Gustafson anförde under huvudförhandlingen att det rört sig om "vanlig, hederlig, värdepappershandel".

Huvudförhandlingen i ringenärendet - Ekobrottsmyndighetens namn på målet - inleddes  i slutet av september förra året och avslutades den 8 februari i år. Förundersökningen omfattar cirka 6 000 sidor. Målet har på flera håll, bland annat i tidningen Fokus, beskrivits som en "ödesfråga" för Ekobrottsmyndigheten - inte minst efter motgången i Tivox-målet.

Yngve Rydberg tar det hela med ro.

- Det här är ett insidermål som vilket som helst. Det som skiljer det från andra är omfattningen.

"Det är som värsta narkotikahandlarna"

Förundersökningen inleddes efter ett flertal anmälningar mot "Cevianmannen" och "Nordeamannen". Ekobrottsmyndigheten försökte med hjälp av telefonavlyssning kartlägga männens kontakter.

- De använde sig av kontantkortstelefoner, "jokrar". Det är som värsta narkotikahandlarna, säger Yngve Rydberg.

- Vi fick tag i ett samtal, de skulle åka ner till Schweiz och hämta sex miljoner kronor. Jokern var urladdad, men de pratade ändå, berättar Yngve Rydberg.

I samtalet kommenterade Nordeamannen att "Ophelia" låg på 157 kronor. Siffran stämde överens med kursen i OMX. Åklagarna kunde också konstatera att en av en av männen köpt OMX-aktier för flera miljoner.

- Ett sådant risktagande gör man inte om man inte har viss information. Ophelia var OMX, säger Yngve Rydberg.

Dömd insider hördes som vittne

Förra året dömdes en styrelseledamot i gruvbolaget Scanmining för grovt insiderbrott. Mannen, som även han åtalades av Yngve Rydberg, har hörts som vittne i Insidermålet eftersom hans mäklare var kollega med Nordeamannen.

Styrelseledamoten, som var registrerad som insider, hade fått reda på att Scanmining hade dålig ekonomi, dålig likviditet, att bolaget inte klarade produktionsmålen och att bolaget skulle redovisa en förlust för fjärde kvartalet 2006. När han sålde sina aktier gjorde han en vinst på cirka fem miljoner kronor. Åtalet ledde till det hittills strängaste straffet som hittills utdömts i ett insidermål.

- Mannen dömdes till fängelse ett år sex månader. Han överklagade, jag anslutningsklagade och ville att mer skulle förverkas. Han återkallade och har nu avtjänat straffet, säger Yngve Rydberg, som hoppas att tingsrätten ska utdöma strängare straff i Insidermålet.

"Skulle man få upp straffvärdet skulle det vara lättare att få telefonavlyssning"

Ekobrottsmyndigheten hanterar omkring 5 000 ärenden om året. Nio av tio ärenden rör skattebrott eller bokföringsbrott. EBM konstaterar dock i sin omvärlds- och hotbildsanalys för 2009 att anmälningarna rörande marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument ökat under 2000-talet  - och att ökningen håller i sig. 

EBM har fått utökade resurser för att kunna hantera det ökade antalet anmälningar, och ska nu arbeta för kortare genomströmningstider och fler fällande domar.

- Vi har 42 procent fällande domar i insidermål, säger Yngve Rydberg.

Rydberg menar att lagstiftningen fungerar väl överlag, men efterfrågar högre straffvärden:

- På åklagarsidan har vi alltid sagt att man borde ha sex års maxstraff för grova insiderbrott istället för fyra. Skulle man få upp straffvärdet skulle det vara lättare att få telefonavlyssning.

Eftertaxering inget hinder för åtal för skattebrott

2008 beslutade Skatteverket att eftertaxera Cevianmannen och Nordeamannen för affärer och innehav som redovisats för sent. Männen har gjort gällande att Europakonventionens dubbelbestraffningsförbud utgör hinder för att påföra dem skattetillägg och samtidigt åtala dem för skattebrott.

Högsta domstolen har i två beslut, B2509-09 och 5498-09, fram till att konventionen fortfarande ger utrymme för att en konventionsstat ska kunna låta olika domstolar eller myndigheter besluta om två eller flera straff för samma gärning så länge ett tillräckligt nära samband mellan sanktionerna i underlag och tid föreligger.

Troligt att domen överklagas

Klockan 14:00 i eftermiddag offentliggörs tingsrättens dom. Domen överklagas sannolikt oavsett utgång.

- Skulle de bli dömda så kommer de överklaga, och skulle de bli frikända finns en stor risk att åklagaren går vidare, säger Nordeamannens advokat Hans Strandberg till TT.


Fredrik Svärd
Chefredaktör

Bild: JanErik Henriksson/Scanpix

  • Alt-texten
    Fredrik Svärd
    Chefredaktör

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt