Skip to content

Stockholms tingsrätt ogillar insideråtal

Insidermålet: "Cevianmannen" och "Nordeamannen" döms till två års fängelse vardera för grova skattebrott. Tingsrätten ogillar däremot samtliga åtal rörande insiderbrott.  

Ekobrottsmyndigheten åtalade fem personer för grova insiderbrott och en person för medhjälp till grova insiderbrott.

Enligt åklagarna Stig Åström och Yngve Rydberg har männen under en tvåårsperiod handlat i 23 bolag med hjälp av insiderinformation. Åklagarna har bland annat yrkat att männen ska betala tillbaka omkring 130 miljoner kronor. 

Stockholms tingsrätt ogillade på tisdagen samtliga åtal rörande insiderbrott. Därmed frias fyra av de sex tilltalade i Sveriges mest omfattande insidermål hittills helt.

- Antagligen tycker man inte att det överlämnats tillräckligt specifik information, säger vice chefsåklagare Yngve Rydberg, som nu ska överväga om domen ska överklagas:

- Jag fick domen för två timmar sedan. Vi ska nu ta reda på varför åtalet ogillades.

Döms för grova skattebrott

De två huvudmännen, "Cevianmannen" och "Nordeamannen", påfördes skattetillägg för odeklarerade inkomster år 2005. Männen har gjort gällande att Europakonventionen förbjuder dubbelbestraffning och att Europadomstolen fastslagit att skattetillägg är att anse som straff i konventionens mening.

Tingsrätten konstaterar att en oenig HD fastslagit att det inte strider mot konventionen att döma en person som påförts skattetillägg för skattebrott. Domstolen uttalar att HD:s avgöranden utsatts för kritik, och att prejudikatvärdet ofrånkomligen blir lägre på grund av de många olika meningarna i HD:s beslut. 

Tingsrätten bedömer trots det att avvisningsyrkandena ska lämnas utan bifall. Domstolen finner det visat att männen gett upphov till fara för att skatt skulle undandras med drygt 5 miljoner kronor respektive 8,5 miljoner kronor. De båda männen döms till två års fängelse vardera för grova skattebrott.

Staten ska nu utge drygt tio miljoner kronor till männens advokater.

Ingen ersättning för rättsutlåtanden

Tre av männen har yrkat ersättning för kopieringskostnader med över 140 000 kronor.  Domstolen uttalar att männens presentationsmaterial varit onödigt påkostat, onödigt omfattande och att de innehållit mängder med upprepningar, samt att Ekobrottsmyndigheten kostnadsfritt ombesörjt erforderlig kopiering. Ersättning utgår därmed med 3 000 kronor.

Domstolen bedömer vidare att två rättsutlåtanden inte tillfört något för den rättsliga bedömningen och avslår därmed yrkandena om ersättning om 42 000 respektive 15 000 kronor.


Läs också:
Tingsrätten meddelar dom i insidermålet

  • Alt-texten
    Fredrik Svärd
    Chefredaktör

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt