Skip to content

Mammans anklagelser om sexuellt gränsöverskridande handlingar ger pappan ensam vårdnad

En pappa i 40-årsåldern tillerkänns ensam vårdnad om sina och en kvinnas gemensamma döttrar. Kvinnan har vid upprepade tillfällen och helt utan grund anklagat mannen för att utsätta barnen för sexuellt gränsöverskridande handlingar, vilket gör att hon inte anses lämplig som vårdnadshavare.

Ett par träffades år 2002 och gifte sig året därpå. I samband med att barnen föddes blev förhållandet mallen föräldrarna allt sämre.

I november 2007 lämnade kvinnan hemmet med barnen för att bo i skyddat boende och utredningshem. Föräldrarnas omsorgsförmåga har utretts och även barnpsykologis expertis har anlitats. I maj 2009 beslutade tingsrätten interimistiskt att barnen skulle bo hos sin mamma. Detta sedan kvinnan beskyllt mannen för att utsätta barnen för sexuellt överskridande handlingar, bland annat ska han ha låtit flickorna "dingeldongat" med hans snopp.

Tingsrätten konstaterade dock att det inte fanns någon bärande utredning som ger stöd för att mannen skulle vara utsatt för otillbörliga handlingar av sin pappa. Tvärtom ger den samlade barnpsykiatriska expertisen i målet synnerligen strakt stöd för slutsatsen att barnen inte varit utsatta för några handlingar med exempelvis sexuellt innehåll, menare tingsrätten, som även konstaterade att samtliga förundersökningar mot pappan lagts ned.

Kvinnans misstankar och förhållningssätt mot mannen har medfört att barnen far illa och att barnen inte tillåtits ha en naturlig kontakt med sin pappa.

Utredningen gav enligt tingsrätten starkt stöd för att mannen är den förälder som kan sörja för att barnen har en kontinuerlig kontakt med den andra föräldern. Även med beaktande av de omställningsproblem som det innebär för barnen att överflytta vårdnaden till pappan framstår detta enligt tingsrätten som det klart bästa för barnen.
Trots kvinnans förhållningssätt beslutade tingsrätten att barnen skulle ha ett mer omfattande vardagsumgänge med in mamma än vad som yrkats.

Sedan kvinnan överklagat domen till hovrätten har parterna träffat en överenskommelse, och gemensamt begärt att hovrätten ska lägga denna till grund för domen i målet. Enligt denna ska mannen ha ensam vårdnad om barnen, och umgänget i övrigt regleras på visst sätt.

Eftersom hovrätten finner att vad parterna kommit överens om i fråga om vårdnad och umgänge får anses vara förenligt med barnens bästa, finns också förutsättningar att genom dom förordna om detta.

Johanna Haddäng
johanna.haddang@dagensjuridik.se

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt