Skip to content

Ladbrokes: "Spelet är inte förlorat"


EU-domstolen har nyligen meddelat förhandsavgörande i ett mål om monopol på marknaden för internetbaserade spel.

Frågan i målet var huruvida Ladbrokes uppträtt rättsstridigt på den nederländska spelmarknaden.

Enligt nederländsk rätt krävs tillstånd för att bedriva hasardspel. Ladbrokes, som inte hade något sådant tillstånd, förbjöds därmed att tillhandahålla hasardspel via internet. Målet hamnade slutligen i Nederländernas Högsta domstol som vände sig till EU-domstolen för ett förhandsavgörande.

EU-domstolen konstaterar att den nederländska lagstiftningen kan anses begränsa vadhållningsverksamheten i landet, även om de som fått tillstånd att bedriva sådan verksamhet tillåts göra reklam för spelen. Vidare ankommer det på Högsta domstolen i Nederländerna att avgöra om olagliga spel utgör ett problem i landet.

EU-domstolen slår också fast att den nationella domstolen inte i varje enskilt fall ska pröva om en åtgärd som vidtas för att säkerställa att nationell lagstiftning följs, är förenlig med proportionalitetsprincipen och om den är ägnad att uppnå de syften som eftersträvas .

Slutligen uttalar EU-domstolen att artikel 49 EG inte hindrar Nederländerna från att anta ett system som ger en aktör monopol och som förbjuder andra aktörer, inklusive aktörer i andra medlemsstater, att erbjuda speltjänster till medborgare i Nederländerna.

- Med tanke på hur bakgrunden ser ut så är jag ändå nöjd. Det återstår mycket att ta tag i för Högsta domstolen i Holland. Det känns trist att domstolen kom fram till det den gjorde. Men det är ändå något att arbeta med.

Det säger Joakim Rönngren, Ladbrokes PR-chef i Norden. Rönngren menar att bevisfrågan i målet är "intressant".

- Det ställs höga krav på bevisningen, spelet är inte förlorat.

- Reglerna på det här området är starkt politiserade. Man har underlåtit att arbeta med det formella klagomål som framställts mot bland annat Sverige men också flera andra EU-länder. Det hade varit bra för domstolen om klagomålen hade behandlats istället för att dra frågorna i långbänk, säger Joakim Rönngren.

Rönnberg menar att Ladbrokes i grunden ser positivt på domstolens avgörande.

- Vi uppfyller de krav som ställs på spelverksamheter och vi gör det på ett ansvarsfullt sätt, vi tar frågorna på allvar. Vi säljer en tjänst som är legitim och den behöver inte behandlas på detta sätt. 

Joakim Rönngren efterfrågar en lösning med både ansvar och konkurrens:

- Med konkurrens ges konsumenten ett förmånligare pris. Som till exempel på telefoniområdet. Där har man gett konsumenten möjligheten att köpa till rätt pris men att ändå kunna kräva service. Men när det gäller spel är det hela stigmatiserat.

Frida Bogenkrans
frida.bogenkrans@dagensjuridik.se

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt