Skip to content

"Barnrättens grunder" i ny upplaga

- En bok för alla med ett professionellt eller privat intresse för barn och juridik, sammanfattar författaren Johanna Schiratzki.

Syftet med ”Barnrättens grunder” är att på att presentera det viktiga rättsområdet barnrätten, dess regler, utmaningar och möjligheter på ett överskådligt sätt.

- På gott och ont är barnrättsliga frågor ständigt aktuella. Till de frågor som ligger på lagstiftarens bord just nu hör moderniseringen av adoptionsinstitutet. Andra frågor är beslutanderätten vid gemensam vårdnad, till exempel rätten att bestämma om barnet ska få sjukvård, berättar författaren Johanna Schiratzki.

Den första upplagan av ”Barnrättens grunder” skrevs för tio år sedan.  Den nu aktuella, fjärde, upplagan motiveras av utvecklingen av EU-rättens liksom av de förändringar som den nya lagstiftningen om könsneutrala äktenskap och rättspraxis har medfört vad gäller fastställande och hävande av fader och moderskap.

- Det finns ingen annan bok som kort och koncist ger en djuplodande inblick i den svenska barnrättens grunder, konstaterar Johanna Schiratzki.

Boken har ett brett användningsområde. Den har ett sakordsregister och kan användas som uppslagsbok och handbok av den som behöver lösa enskilda frågor, men boken kan också läsas "rakt av" för den som vill få en inblick i ett viktigt juridiskt område. Den är också en uppskattad lärobok.

 - Barnrättens grunder kom till för att täcka ett behov av undervisningsmaterial på landets juristutbildningar men också på andra utbildningar med anknytning till barn och samhälle. Den är även tänkt att fungera som en handbok för praktiskt verksamma jurister och för alla med ett professionellt eller privat intresse för barn och juridik, till exempel skolledare.

Den nya upplagan av boken behandlar bland annat barnkonventionens och Europarättens betydelse för svensk rätt, den rättsliga regleringen av faderskap, moderskap, adoption och namn. Här redogörs för frågor om förmynderskap, god man, särskild ställföreträdare och andra former av ställföreträdarskap för barn liksom underhållsbidrag och underhållsstöd.

Vidare analyseras föräldrars ansvar för sina barn liksom det legala utrymmet för barns med- och självbestämmanderätt. Särskilt uppmärksammas tolkning av barnets bästa i samband med tvister.

- Barnrätt är ett dynamiskt område även om det varit jämförelsevist lugnt på lagstiftningsfronten denna mandatperiod. Den kan vara knepigt att hålla sig uppdaterad då barnrättsfrågor hanteras av flera olika departement och både allmän och förvaltningsdomstol.

Johanna Schiratzki är professor i rättsvetenskap vid Stockholms universitet.

Johanna Haddäng
johanna.haddang@dagensjuridik.se

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt