Skip to content

"Ständigt aktuellt"

Ny upplaga av Roberth Nordhs "Enskilt anspråk - Om handläggning av civilrättsliga anspråk i samband med åtal för brott".

"Enskilt anspråk - Om handläggning av civilrättsliga anspråk i samband med åtal för brott" vänder sig till domare, försvarare, åklagare, målsägandebiträden, det vill säga personer som handskas praktiskt med enskilda anspråk i det dagliga arbetet.

Av praktiker används boken lämpligen som uppslagsbok och eller handbok, men den tjänar också bra som underlag för undervisning eller självstudier, berättar författaren Roberth Nordh.

- Syftet med boken är att ge främst praktiserande jurister en samlad och lättåtkomlig beskrivning av hur enskilda anspråk ska behandlas processuellt i ett brottmål.

"Enskilt anspråk" är enligt författaren den enda bok som på samma sätt behandlar enskilda anspråk över hela den processuella skalan.

- Boken tar upp frågor kring hur yrkande och grunder ska framställas och formuleras, användningen av kvarstad och andra tvångsmedel, bevisfrågor, rättskraftens utsträckning, kostnadsaspekter med mera.

Den första upplagan av "Enskilt anspråk" kom 2005 och det har hänt en del sedan dess som gör att det har känts dags med en uppdatering, berättar författaren. Därför gavs en andra upplaga av boken nyligen ut.

- Något särskilt nytt i lagstiftningshåll är mig bekant inte på väg just nu, men utvecklingen i praxis måste naturligtvis följas löpande.

Talan om enskilt anspråk förekommer i de flesta brottmål och är därför ständigt aktuell, poängterar Roberth Nordh.

- Tänk på att det finns flera väsentliga processuella skillnader mellan tvistemål och brottmål. Låt dig inte förblindas av att anspråket, som ju är civilrättsligt, hanteras i ett brottmål. Särskilt grunderna för talan och bevisfrågor behöver många gånger särskilda överväganden.

Roberth Nordh är rektor för Domstolsakademin, hovrättsråd och docent i processrätt.

Johanna Haddäng

johanna.haddang@dagensjuridik.se

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt