Skip to content

"Rinkebymordet" visar att en oberoende resningsnämnd behövs

Av Olle Schubert, initiativtagare till Rinkebymordskommittén

En 24-årig man dömdes till livstids fängelse för ”Rinkebymordet”. Tre nya vittnen från mordplatsen säger att han inte var där.

Det vittne som enligt hovrätten bevisade att den dömde hade motiv att begå mordet säger nu att han pressades att ljuga. Trots att detta kan fria en livstidsdömd avstyrker RÅ resning – utan att förhöra ett enda vittne. Sverige behöver en oberoende resningsnämnd vars prestige inte står på spel om en dom visar sig vara felaktig.

År 2006 argumenterade dåvarande justitiekansler Göran Lambertz och myndighetens Rättssäkerhetsprojekt för att Sverige borde inrätta en från åklagar- och domstolsväsendet fristående resningsnämnd. Bakgrunden var ett stort antal konstaterat felaktiga domar.

Någon resningsnämnd har ännu inte sett dagens ljus. Däremot har RÅ försökt gjuta olja på vågorna genom att utse en överåklagare med särskilt ansvar för resningsärenden. Tyvärr fungerar det inte. Varken poliser, läkare, åklagare eller andra bör leda utredningar som kan behöva resultera i allvarlig kritik av kollegors eller eget arbete.

Då är det nya förslaget om sänkta krav för att en förundersökning ska få återupptas i resningssyfte betydligt mer intressant. RÅ ”bör bli mer generös när det gäller att återuppta förundersökningar”, som regeringens utredare Staffan Levén uttryckt saken.

I väntan på en oberoende resningsnämnd är det ett viktigt steg. De rättsliga turerna kring det så kallade ”Rinkebymordet” ger ett högaktuellt exempel på det.

År 2002 dömdes fyra unga män som gemensamt skyldiga för att ha mördat en 19-åring i Rinkebys tunnelbanehall. Özkan, då 24 år gammal och tidigare ostraffad, dömdes till livstids fängelse trots att inget vittne från mordplatsen hade pekat ut honom.

Den enda bevisning som band Özkan till delaktighet i mordet var uppgifter från hans egen farbror ”Ara”, en tungt kriminellt belastad heroinist som enligt Rättsmedicinalverket led av en ”personlighetsstörning av borderlinetyp med narcissistiska och antisociala drag”.

Något dygn efter mordet hade Ara ringt anonymt till polisen och sagt att ”Ara är mördaren”. I förundersökningsprotokoll och bandupptagningar kan man följa hur Ara, efter ett antal dagar på Kronobergshäktet, började berätta en ny och fullständigt osammanhängande historia om att Özkan hade deltagit i en mordkomplott. Detta blev helt avgörande för mordutredningen.

Aras utpekande kan förklaras av att han sett att även Özkan var häktad. Polisens tidiga intresse för Özkan baserades på att en vän till den mördade, först i polisförhör och senare i domstolarna, berättade att han sett hur Özkan hade bråkat med mordoffret före mordet. Trots att andra vittnen till bråket saknas bevisade det, enligt domstolarna, att Özkan hade motiv att mörda.
Nu har detta avgörande vittne trätt fram och berättat att han pressades att ljuga om händelsen. Om det stämmer faller Özkans påstådda motiv för att delta i mordet.

Dessutom säger nu tre personer, som inte hörts under rättegångarna, att de befann sig på mordplatsen, att de kände igen gärningsmännen och att de är säkra på att Özkan inte var där. Orsaken till att de inte gett sig till känna tidigare förklarar de med rädsla för att bli inblandade. Om uppgifterna stämmer är Özkan oskyldig.

Allt detta, och mycket mer, beskrivs i den resningsansökan som HD i höstas begärde att RÅ skulle yttra sig om. RÅ motsatte sig att Özkan ska beviljas resning – utan att förhöra ett enda vittne!

Hittills har bara advokat Claes Borgström ”förhört” de åberopade vittnena, vilket naturligtvis måste kompletteras med regelrätta polisförhör. Hoppet är nu att HD ska visa större intresse än RÅ för de nya vittnen som kan föra oss närmare sanningen om ett förfärligt mord och förändra ett liv. HD:s beslut att bevilja eller avslå väntas vilken dag som helst.

Orubblighetsprincipen – eller hette den ofelbarhetsprincipen? – får inte gå före rättssäkerheten. RÅ:s agerande visar att Sverige behöver en oberoende resningsnämnd vars prestige inte står på spel om en dom visar sig vara felaktig.

Olle Schubert
Initiativtagare till Rinkebymordskommittén och vd för pr-byrån Schubert & Jihde


Ta del av Özkans resningsansökan och Riksåklagarens yttrande på www.rinkebymordet.se

Kommentera artikeln

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt