Skip to content

HD prövar utmätning av rysk fastighet

Svea hovrätt ansåg att en fastighet som ägs av Ryska Federationen användes kommersiellt och att immunitet därmed inte utgjorde hinder för utmätning. Högsta domstolen har nu meddelat prövningstillstånd.

En fastighet på Lidingö i Stockholm ägs av Ryska Federationen. Tingsrätten fann att det förelåg hinder mot utmätning av fastigheten såväl som utmätning av hyra. Detta eftersom fastigheten var fredad mot exekutiva åtgärder på grund av statsimmunitet och diplomatisk immunitet.

Hovrätten förklarade att hinder mot utmätning inte förelåg beträffande fastigheten eller den hyra som erläggs av personer och företag som är folkbokförda respektive har sin verksamhet där. Enligt hovrätten användes fastigheten kommersiellt.

Nu meddelar Högsta domstolen, HD, prövningstillstånd i fråga om verkställighet av utmätning. HD förordnar också att ytterligare åtgärd för verkställighet av Svea hovrätts beslut den 17 december 2009 i mål ÖÄ 4239-08 tills vidare inte ska vidtas.

red@dagensjuridik.se

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt