Skip to content

"Alla som utövar makt gör fel"

Sedan 1998 har Rättsmedicinalverket obducerat 21 personer som dött i samband med polisingripanden, en av dem är Johan Liljeqvist där förundersökningen lades ner förra veckan. Nu ska Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap, utreda polisers våldsanvändning och handläggning av ärenden mot poliser. - Alla som utövar makt gör fel, säger han.

Den 20 april 2008 omhändertogs Johan Liljeqvist av poliser i Göteborg varpå han transporterades till Östra sjukhuset. Knappt en vecka senare, den 26 april, avled han.

I ett rättsmedicinskt utlåtande har rättsläkaren uttalat att hans undersökning starkt talar för att döden orsakats av syrebristbetingade hjärnskador som varit en följd av andnings- och hjärtstillestånd.

Tillförordnad chefsåklagare Bo Lindgren vid riksenheten för polismål inledde en förundersökning i ärendet som lades ner sommaren 2009. Därefter blev målet ett fall för överprövning som leddes av överåklagare Björn Ericsson.

Så den 12 mars meddelade Björn Ericsson att han beslutat att lägga ned förundersökningen. Ingen polis är misstänkt för något brott.

- Så vitt jag kan se har man nu vänt på alla stenar, säger länspolismästaren i Västra Götaland Ingemar Johansson.

 Av beslutet att lägga ner förundersökningen framgår bland annat att polisen vid ingripandet använt pepparspray och att Johan Liljeqvist vid gripandet var påverkad av droger.

Överåklagare Björn Ericsson skriver i beslutet att han delar överläkarens uppfattning att det är mycket svårt att närmare reda ut alla faktorer som påverkat den olyckliga utgången.
 
"Som jag ser det är det inte bara motsägelsefulla tidsuppgifter utan även motsägelsefulla muntliga uppgifter som bidrar till detta. Det är naturligtvis möjligt att både förgiftningen och beläggningen av handfängsel och placeringen i bussen haft betydelse för det fortsatta händelseförloppet. Denna fråga är emellertid mer av medicinsk karaktär då det inte går att visa att någon enskild polisman gjort sig skyldig till något som påminner om ett brott".
 
"Min bedömning är att det inte längre finns anledning anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats av någon polis. Förundersökningen avseende tjänstefel läggs därför ned".

Trots det har länspolismästare Ingemar Johansson nu beslutat att genomlysa polisens våldsanvändning vid ingripanden och handläggning av ärenden mot poliser.

- Det här handlar om mycket svåra situationer där polisen har som skyldighet att ingripa. För en utomstående är det nog svårt att förstå hur det är i en sådan situation, säger Ingemar Johansson.

Han framhåller att utredningen som nu tillsatts inte innebär en ny granskning av skuldfrågan i det enskilda ärendet, utan en generell analys av våldsanvändningen och hanteringen av dessa typer av ärenden.

- Vad vi vill se över är situationer där poliser är skyldiga att ingripa och om vi behöver reglera våldsanvändningen ytterligare, säger han.

Han tycker att det är olyckligt att förundersökningen har dragit ut på tiden och vill även belysa den problematiken.

- Det känns naturligt att göra en utredning. I botten är det här en förtroendefråga också, säger han.
  
Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap, har fått i uppgift att leda utredningen. Också han tycker att det är problematiskt att en förundersökning tar så lång tid.

- Jag ska börja göra en inventering av hur en utredning mot poliser ser ut och vad det är som gör att det tar så lång tid innan en förundersökning inleds.

- Jag ska också göra en tidsaxel över utredningen kring Johan Liljeqvist död.

Dennis Töllborg menar att alla som utövar makt gör fel för eller senare, och att detta är oundvikligt. Vad han ska försöka titta på är kausalsambandet i sådana situationer.

- Alla som utövar makt kommer att göra fel någon gång. Men när poliser utövar sin makt och det går fel syns det så tydligt, säger han.

- Det här handlar om schyssta snutar som hamnar i en svår situation. Vad är det som tar över när det blir fel?

Han ska också se över själva utredningen mot poliser. Han tycker det är anmärkningsvärt att det inte görs någon fysisk åtskillnad mellan poliser som utreds och de som utreder.

- Det är svårt att utreda sina kollegor, det kan helt klart bli ett förtroendeproblem, säger han.

- Det är anmärkningsvärt att ingenting har skett på det här området ännu, säger han.

Exakt hur utredningen kommer läggas upp är ännu inte klart då uppdraget nyligen har tilldelats.

- Vi ska jobba på nu och så får vi se vart materialet leder oss.

Någon gång i augusti kommer en första delrapport att presenteras.

- Förhoppningsvis kommer den rapporten att leda till nya tankar och idéer, säger Dennis Töllborg.

En slutrapport beräknas vara klar i december.

- Jag liksom alla andra har fruktansvärt mycket fördomar och hoppas lära mig så mycket som möjligt under den här tiden.  Jag välkomnar alla typer av kunskaper och idéer som kan bidra till utredningen, säger han.

Johan Liljeqvist är en av 21 personer sedan 1998 som dött till följd av kvävning eller skjutning i samband med polisingripanden där kroppen sedan har genomgått en utvidgad rättsmedicinsk obduktion. Det enligt Rättsmedicinalverket.

Under samma period finns ytterligare åtta dödsfall med andra typer av myndighetsutövning, exempelvis kriminalvård eller psykiatrisk vård.

Marie Ekman som är analytiker på Rättsmedicinalverket berättar att de inte har någon kodning i deras databas för att söka på polisingripanden utan måste söka med fritext. Detta innebär att de kanske inte har hittat alla fall.

Malin Letser
malin.letser@dagensjuridik.se 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt