Skip to content

Skärpta regler i ny fängelselag

Regeringen föreslår att intagna på fängelser och besökare ska kunna skiljas åt genom en glasruta,  att och utvisningsdömda ska själva betala sin hemresa efter avtjänat straff. Vidare ska möjligheten att placera fångar på särskilda säkerhetsavdelningar utökas.

På onsdagen beslutade regeringen att inhämta Lagrådets yttrande över en ny fängelse- och häkteslag. Förslaget innebär skärpta och tydligare regler för verkställighet i fängelse och häkte.

Bland annat föreslås att kriminalvården ska få nya kontrollmöjligheter. Ett av förslagen är att besökare på anstalt ska kunna skiljas av från fångarna, exempelvis genom en glasruta. Detta för att omöjliggöra att besökare överlämnar föremål.  Ett annat förslag är att det inte längre ska krävas ett straff om minst två års fängelse för att en intagen ska kunna placeras på en såkallad säkerhetsavdelning vid risk för rymning eller fritagning.

Vidare föreslås att tjänstemän inom kriminalvården ska ges befogenhet att kunna avlägsna eller avvisa obehöriga personer. De ska också ges möjlighet att kunna kontrollera fordon som passerar in eller ut ur en anstalt.

Lagförslaget innehåller också skärpa permissionsregler. För att beviljas permission föreslås att den intagne ska ha avtjänat minst en fjärdedel av sitt fängelsestraff, dock minst två månader. För att bättre kunna kontrollera permissionerna föreslås också en möjlighet att kunna använda fotboja.

Vidare föreslås skärpta regler för att utvisningsdömda själva ska kunna betala för sin hemresa efter avtjänat straff, detta i enlighet med utlänningslagen. De pengar som den intagne får i ersättning från kriminalvården ska kunna tas i anspråk för detta.

I lagrådsremissen föreslås även en ny häkteslag. Bland annat föreslås att tingsrättens prövning av åklagarens beslut om vissa begränsningar för en häktad person ska kunna överklagas. Detta för att säkerställa att de restriktioner som fastställs för en häktad person ska upprätthålls med restriktivitet.

Lagen ska ersätta 1974 års lag om kriminalvård i anstalt. Syftet med den nya lagen ska vara att ge kriminalvården bättre förutsättningar för att kunna förebygga återfall i brott utan att individens eget ansvar sätts åt sidan.

Den nya fängelse- och häkteslagstiftningen föreslås träda i kraft den första mars 2011.

Malin Letser
malin.letser@dagensjuridik.se


 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt