Skip to content

Hovrättsråd:"De flesta tror att de är opartiska"

Förra veckan arrangerade Hovrätten för Västra Sverige en utvecklingsdag för att diskutera etnisk diskriminering i domstolen. - Även om de flesta tror att de är opartiska i sitt dömande kan det bli fel, säger Christina Fleur, hovrättsråd.

Bakgrunden till utvecklingsdagen är en Brå-rapport, "Diskriminering i rättsprocessen", som visar att det förekommer en omedveten etnisk diskriminering genom hela rättskedjan.

- Ledningen tyckte att rapporten var så pass intressant att vi beslutade att hålla en utvecklingsdag på temat, säger Christina Fleur, hovrättsråd.

I rapporten presenteras forskning som visar tecken på att personer med utländsk bakgrund missgynnas på grund av både kommunikationsproblem och stereotypa föreställningar.

- Det handlar om en omedveten diskriminering. De flesta tror att de är opartiska i sitt dömande, men av olika anledningar kan det bli fel ändå, säger Christina Fleur.

Ämnet har aktualiserats i och med en avhandling av Niklas Torstensson vid Umeå Universitet, Judging the Immigrant: Accents and attitudes, där Torstensson visar på att accenter och tolkning kan påverka utgången i en tvåspråkig domstolsförhandling.

- Det är helt klart ett aktuellt tema att behandla, säger Christina Fleur.

Med fokus på hur diskriminering förekommer inom domstolsväsendet tillsatte hovrätten en arbetsgrupp för att förbereda en utvecklingsdag kring ämnet.
 
- Jag är inte säker, men jag tror att vi är den första domstolen i Sverige att arrangera en sådan här dag, säger Christina Fleur.

Två av utredarna bakom Brå-rapporten bjöds in för att tala om forskningsresultaten som presenterats i rapporten. Vidare medverkade en docent i psykologi och rättstolkar som tjänstgör i hovrätten.

- Rättstolkarna berättade om sina synpunkter och hur de upplever arbetet i hovrätten, säger Christina Fleur.

En teatergrupp från Göteborg bjöds också in för att genom improvisationsteater gestalta fyra olika scenarier där diskriminering förekom.

- Efter att vi hade tittat på teatern delade vi in oss i olika grupper för att diskutera scenerna. Varje grupp fick därefter redovisa förslag på förbättringar, säger Christina Fleur.

Redovisningen av gruppernas förslag kommer att redovisas i ett PM som därefter ska utvärderas av ledningen.

- Efter att vi har tagit del av PM:et ska vi se hur vi kan gå vidare i arbetet, säger Christina Fleur.

Omkring 95 personer deltog under dagen.

- Vi upplevde att de flesta tyckte att ämnet var intressant och att dagen var givande, säger Christina Fleur. 

Malin Letser
malin.letser@dagensjuridik.se  

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt