Skip to content

Hovrätten ogillar mutåtalet mot Trond Sefastsson

Reportern och juristen Trond Sefastsson var inte att betrakta som arbetstagare i förhållande till TV4 när han tog emot 406 000 kronor av en narkotikadömd mans familj.

Trond Sefastsson tog emot 406 000 kronor för att granska ett fall rörande en man som dömts till fängelse för heroinsmuggling. Stockholms tingsrätt fann att Sefastsson agerat i egenskap av journalist på TV4, och att ersättningen var otillbörlig.

Domstolen fann att den tidigare TV-reportern överbevisats om att ha agerat på ett sätt som är "oförenligt med kravet på journalistisk integritet" och dömde honom till villkorlig dom och dagsböter för mutbrott av normalgraden.

Svea hovrätt konstaterar nu att Sefastsson måste ha varit att betrakta som arbetstagare i förhållande till TV4 för att kunna dömas för mutbrott.

Domstolen konstaterar att Sefastsson haft möjlighet att ägna sig åt annan verksamhet i större omfattning än vad som brukar vara möjligt för en anställd, och att den enda avtalade begränsningen var att han inte fick medverka hos andra TV- och mediabolag inom samma arbetsområden.

Sefastsson döms nu till villkorlig dom jämte 40 dagsböter för bokföringsbrott. Domstolen ogillar även yrkandet om förverkande av de 406 000 kronorna.

I målet åberopades bland annat rättsutlåtanden rörande mutbrott av professorerna Claes Sandgren och Josef Zila.

Läs också:

Rättegången mot Trond Sefastsson: Detta har hänt
"Jag hjälper inte heroinsmugglare ur fängelset"

 

Fredrik Svärd
Chefredaktör

Bild: Anders Wiklund/Scanpix

  • Alt-texten
    Fredrik Svärd
    Chefredaktör

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt