Skip to content

Diabetiker får behålla garantipension efter flytt till värmen

Försäkringskassan fann att det inte var oskäligt att dra in garantipensionen för en man som flyttat till sitt tidigare hemland. Kammarrätten konstaterar att mannen fått rätt i länsrätten, och avslår därmed hans överklagande.

Försäkringskassan beslutade att avslå en mans ansökan om att få behålla sin garantipension vid bosättning i Chile. Efter omprövning vidhöll kassan beslutet, och anförde bland annat att bosättningsbaserad förmån kan fortsätta att utges om det är uppenbart oskäligt att dra in den.

Mannen, som bland annat lider av diabetes, högt blodtryck och njursvikt, anförde att han ville flytta tillbaka till sitt hemland Chile eftersom han mår mycket bättre i ett varmt klimat. Av ett läkarintyg framgår att dialys kan bli aktuellt inom en snar framtid.

Länsrätten fann att det med hänsyn till mannens hälsotillstånd var uppenbart oskäligt att dra in hans garantipension vid en flytt till Chile. Därför beslutade domstolen att mannen skulle få behålla garantipensionen.

Kammarrätten konstaterar att en länsrätts avgörande får överklagas av den som det angår, om detta gått honom emot.

Eftersom länsrätten i detta fall bifallit Allmänna ombudet hos Försäkringskassans överklagande och förklarat att mannen ska få behålla sin garantipension vid flytten, ska hans överklagande avvisas.

Johanna Haddäng
johanna.haddang@dagensjuridik.se

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt