Skip to content

"Den svenska våldtäktsdebatten har fel fokus"

Varför är samtycke av så stor betydelse, och hur bör vi se på samtyckesbegreppet? Petter Asp försöker genom sin bok "Sex & samtycke" skapa bättre förutsättningar för en konstruktiv diskussion.

I januari kommer Petter Asp ut med sin bok "Sex & samtycke". I bokens första kapitel karaktäriseras texten som ”en dogmatisk-filosofiskt inriktad berättelse med vissa konstruktiva drag”.

Boken vänder sig i första hand till lagstiftare och rättstillämpare som konfronteras med frågor som rör samtycke vid sexualbrott, men den bör enligt författaren kunna läsas också av andra, jurister såväl som ickejurister, som har intresse för dessa frågor.

- Man kan säga att jag försöker skapa bättre förutsättningar för en konstruktiv diskussion. Texten handlar om varför samtycke är av så stor betydelse och om hur vi bör se på samtyckesbegreppet. Men den innehåller också en diskussion om kravet på uppsåt och oaktsamhet och en analys av den så kallade Bulgariendomen.

Petter Asp, som konstaterar att frågorna är svåra och viktiga, menar att den svenska debatten i ganska stor utsträckning har fokuserat på fel frågor.

- Det är litet som det brukar vara med forskning, man hittar något som "skaver" eller som inte riktigt vill "falla på plats" och sedan försöker man komma underfund med vad det är, och hur man bör se på den aktuella frågan.

Syftet med boken är i första rummet att försöka visa vilka frågor vi måste diskutera för att komma framåt i diskussionen om våldtäkt, säger han.

- Man kan säga att hela boken är ett slags plädering för tanken att samtycke är ett utpräglat normativt begrepp och att vi därför måste diskutera innehåll, vad som bör godtas som ett samtycke, snarare än form, om vi ska ha en reglering som bygger på samtycke eller på tvång.

Boken anknyter direkt till den debatt om sexualbrotten som återkommer med jämna mellanrum. För närvarande sitter 2008 års sexualbrottsutredning och utvärderar 2005 års sexualbrottsreform.

- Boken behandlar i ganska stor utsträckning frågor som antingen direkt anknyter till eller ligger bakom de frågor utredningen ska fundera över, bland annat frågan om en så kallad samtyckesreglering.

Petter Asp är professor i straffrätt vid Stockholms universitet. Han har tidigare varit professor i samma ämne vid Uppsala universitet samt varit verksam vid justitiedepartementets straffrättsenhet. Bland forskningsintressena märks främst EU-straffrätt, straffrättens allmänna del, internationell straffprocessrätt samt påföljdsbestämning.

Johanna Haddäng
johanna.haddäng@dagensjuridik.se

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt