Skip to content

HD ska avgöra skadeståndsansvaret för borttappad nyckel 

En rörentreprenör tappade bort en huvudnyckel vilket orsakade att 381 lås behövde bytas ut. Hur långt ska skadeståndsansvaret sträcka sig? Det ska Högsta domstolen granska nu när HD meddelar prövningstillstånd till If Skadeförsäkring med Temarör som motpart.

Entreprenören Temarör tappade under ett underhållsarbete bort en huvudnyckel. Detta innebar att 381 lås behövde bytas ut. Temarör ansåg att deras skadeståndsansvar är enligt avtal begränsat till 15 000 kr. I andra hand yrkade Temarör att skadeståndet ska jämkas då beställaren varit medvållande då den vårdslöst låtit en huvudnyckel gå till så många cylindrar.

If har såsom ansvarsförsäkringsgivare till uppdragsgivaren BIGAB, reglerat uppkommen skada gentemot BIGAB:s beställare Mandamus AB. If har därmed övertagit rätten till ersättning från skadevållaren.

Tingsrätten dömde Temarör att betala ut närmare 170 000 kr till If samt stå för If:s rättegångskostnader. Hovrätten ändrade på domslutet, sänkte beloppet till av Temarör medgivna 15 000 kr och beordrade If att stå för sina egna samt Temarörs rättegångskostnader på totalt cirka 250 000 kr.

Nu har saken nått Högsta domstolen som meddelar prövningstillstånd för att titta på det avtal om vite som är aktuell i målet. HD ska avgöra huruvida en begränsning av skadeståndsskyldighet till 15 000 kr för nyckeln kan göras gällande av Temarör.

red@dagensjuridik.se

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt