Skip to content

Dövstum dotter skickades ensam till Sverige

En minderårig dövstum flicka skickades av sin mamma via smugglare till Sverige, där hon beviljades uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Mamman, hennes fyra andra barn och ett barnbarn, beviljas inte uppehållstillstånd här i landet på grund av anknytning till flickan.

Av utredningen framgår att flickan, som på moderns initiativ smugglades ut ur sitt hemland i slutet av år 2006, beviljades uppehållstillstånd i Sverige på grund av synnerligen ömmande omständigheter i slutet av januari 2007. Sju månader senare ansökte mamman om familjeåterförening.

I målet är det ostridigt att hushållsgemenskap och beroendeförhållande funnits mellan flickan och hennes mamma i hemlandet. Men eftersom modern, dotterns funktionshinder och avsaknad av kommunikationsmöjligheter till trots, valde att sända henne till Sverige, har detta beroendeförhållande enligt migrationsdomstolen brutits.

Domstolen konstaterar att flickan har det bra i Sverige; sedan drygt ett år är hon placerad i familjehem hos sin kusin, och hon har även fått en god man och en vårdnadshavare utsedd åt sig. Flickan har även börjat i skolan och lärt sig teckenspråk, och utvecklas enligt uppgift väl.

Sammanfattningsvis finner migrationsdomstolen att det saknas förutsättningar att bevilja mamman uppehållstillstånd på grund av anknytning till dottern, eftersom det inte längre finns något beroendeförhållande mellan dem som gör att de svårligen kan leva åtskilda. Både mamman och barnen får därför avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.

Johanna Haddäng
johanna.haddang@dagensjuridik.se

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt