Skip to content

Riksåklagaren: Belysningsutrustning skulle inte ha räknats med vid mätningen

Eftersom Vägverkets nya föreskrifter om fordonstågs belysningsutrustning inte beaktats måste hovrättens rättstillämpning anses uppenbart strida mot lag, skriver Riksåklagaren till Högsta domstolen, som meddelar prövningstillstånd.

Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.

En man körde ett 24,25 meter långt fordonståg, och dömdes därför för brott mot trafikförordningen där maximal tillåten längd anges vara 24 meter. Riksåklagaren konstaterar i sin skrivelse till HD att Vägverkets nya föreskrifter gällande mätning av fordonståg trädde i kraft efter gärningen men före det att hovrätten meddelade dom i målet. Om de nya föreskrifterna, där det framgår att belysningsutrustning inte ska räknas in i fordonslängden, hade tillämpats skulle åtalet mot mannen ha ogillats. Mannens gärning kan inte anses ha varit straffbelagd under viss tid på grund av då rådande särskilda förhållanden, och bör enligt Riksåklagarens mening därför inte längre medföra ansvar för förseelse mot trafikförordningen.

Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt